Drie huisjes rondom atrium als schakel tussen school, dorp en maatschappij (B2Ai | Rosan Bosch Studio)

Met de eerstesteenlegging gingen de werken aan de nieuwbouw voor GO! basisschool Klim Op in Zandbergen officieel van start. Het gebouw, waarvan de realisatie in handen is van B2Ai architectsRosan Bosch Studio en VK architects+engineers, part of Sweco, zal naast een variatie aan leerruimtes plaats bieden aan een groot atrium met tribunetrap, turnzaal, huiskamer en kookzone op kindermaat. Voor de allerkleinsten is er een apart kleuteratrium met jungle gym, een knusse nestruimte, kampvuren en boekenhoeken. In het ontwerp worden drie huisjes geschakeld rond het atrium, waardoor leerlingen van verschillende leerjaren met elkaar in contact komen en van elkaar kunnen leren. Op deze manier vervaagt de grens tussen de binnenruimte en buitenspeelplaats.

In 2021 werden B2Ai en Studio Rosan Bosch aangeduid voor de realisatie van een nieuwbouw voor de nieuwe basisschool in opdracht van GO! Gemeenschapsonderwijs. De ambitie? Een visionair schoolmodel ontwikkelen dat de komende jaren de toon kan zetten voor de volledige Vlaamse scholenbouw.

Meer dan infrastructuur

Het ontwerp is een mijlpaal van een boeiend traject dat leidt tot een nieuwe plek waarin elk kind zich kan opmaken voor zijn toekomst, onze toekomst. Een plek waarin elk kind zichzelf kan ontdekken, reflecteren, onderzoeken en een veerkrachtige attitude en open ingesteldheid kan ontwikkelen. Dit project ambieert meer te zijn dan infrastructuur, maar vormt een schakel tussen de school, het dorp en de maatschappij. De nieuwbouw integreert zich moeiteloos in de omgeving dankzij zijn serene ritmiek, rationele vormgeving en eenvoudig materiaalgebruik.

Het programma is geclusterd in vier volumes: administratie en turnzaal, atrium met de tribune, discovery en huiskamer, en twee volumes met units volgens leeftijdsgroepen waarbij leerlingen over verschillende leerjaren met elkaar in contact komen en van elkaar leren.

Sterke volumetrie

De drie huisjes zijn rond het atrium zijn geschakeld in een opstelling die de ruimtelijke relaties tussen de verschillende programma’s optimaliseert. Het roteren en kneden van deze schakeling leidt tot een geschikte inplanting op de site. De kopse gevels richten zich naar de meest markante plekken en zorgen voor een gevarieerd uitzicht. Zowel komende vanaf het station als het centrum van Zandbergen krijgen we een sterke volumetrie die een unieke architectuur uitstraalt. Het atrium richt zich naar de speelplaats ten westen van het gebouw. Ook van hieruit krijgen we een uniek zicht op de volumewerking van het ontwerp.

Beleving

In het hoofdatrium is er een sterke interactie met de buitenomgeving. De grens tussen de binnenruimte en buitenspeelplaats vervaagt. Grote raamopeningen zorgen voor veel daglichttoetreding. Behalve programmatorisch is het atrium ook ruimtelijk het hart van het schoolgebouw. Subtiele raamopeningen vanuit de sporthal, de discovery en de units betrekken de omliggende programma’s met het atrium.

Op de eerste verdieping ontstaat een nieuwe ruimtelijke ervaring doordat de units opengewerkt zijn tot de nok van het dak. Hier ontstaat extra ruimte voor mezzanines die als extra werkplekken dienen voor de leerlingen.

Omgevingsaanleg

De hele campus, binnen en buiten, wordt gezien als één leerlandschap. Natuur en open lucht staan centraal in het ontwerp en vormen de alle verbindende elementen die via visuele en fysieke connecties tot binnen in het gebouw doorlopen. De levendige buitenruimtes omvatten de minimaal nodige verharde zones die overlopen in groene speel/beleef en leerzone. Een padenstructuur verbindt de moestuin, composteerzone, boomgaard, bloemenweides, avontuurlijke speelzones en de kippenren. Heel bewust worden zo duurzame natuurlijke processen inzichtelijk gemaakt voor de leerlingen.

Bron: B2Ai architects
Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners