Een school als veilige thuis van huis (a2o)

Eind januari legde Brussels minister van Nederlandstalig onderwijs en Scholenbouw Sven Gatz in Haren de eerste steen voor de renovatie en nieuwbouw van basisschool De Schatkist. Ondertussen, één maand later, is de bouwwerf in volle gang en krijgt de school, dankzij de snelheid van de CLT-constructie, razendsnel vorm. Het project, ontworpen door a2o architecten in samenwerking met Ney & Partners WOW, CLT-S NV, Boydens en TM Floré-Van Poppel, bestaat uit de uitbreiding van de school met bijkomende gebouwen die een nieuwe ruimtelijke ervaring creëren rond een binnenhof. In de toegevoegde volumes komen een polyvalente zaal, grote klaslokalen, een bibliotheek en een kinderdagverblijf. Het hele gebouw wordt opgetrokken met houtskeletbouw en CLT-panelen, die van binnenuit zichtbaar blijven. Met behulp van de visuele en tactiele kwaliteiten van hout willen de ontwerpers een ​​warme en uitnodigende omgeving creëren voor de kinderen van de school.

Het verhaal van de Schatkist in Haren begon in juli 2012, toen een eerste gesprek plaatsvond tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en het schoolbestuur van De Schatkist, dat een nieuwe basisschool wou oprichten. Het schoolbestuur vond een huurpand in de Arthur Maesstraat in Haren en ging op 1 september 2015 van start met 29 kleuters en 5 leerlingen in het basisonderwijs. Op de site werden gehuurde modulaire units geplaatst om extra ruimte te creëren. In 2018 greep de school de kans om het huurpand aan te kopen.

 

BOUWPAKKET

Het schoolbestuur heeft toen een masterplan opgemaakt voor de hele ontwikkeling van de site: een renovatie van het aangekochte gebouw en een nieuwbouw voor een forse uitbreiding. Naast eigen middelen kon het schoolbestuur beschikken over investeringssubsidies van 3,9 miljoen euro van de VGC en 1,06 miljoen euro van de Vlaamse Gemeenschap. Als de school klaar is, kan de capaciteit in het Nederlandstalig onderwijs uitgebreid worden met 99 plaatsen: 24 extra plaatsen in het kleuteronderwijs en 75 in het lager onderwijs.

Het schoolbestuur ging in zee met a2o architecten en aannemer Floré-Van Poppel. De eerste renovatiewerken startten in september 2022. Ook de voorbereidende werken voor de nieuwbouw zijn inmiddels achter de rug. De school koos ervoor om te werken met een zogenaamde CLT-bouw. Dat is een vorm van duurzame ecologische houtbouw waarbij de panelen op voorhand worden gemaakt en op de werf als een bouwpakket in elkaar worden gestoken. Zo gaat het ook snel vooruit. Voor het einde van dit jaar al zou de volledige bouw klaar moeten zijn.

 

RUIMTE ALS DERDE OPVOEDER

In de nieuwe school wil men elke vierkante meter optimaal benutten in het belang van de schoolkinderen om zo coöperatief en projectmatig onderwijs te kunnen verschaffen waarbij de ruimte als derde opvoeder ten dienste staat.

Aan de straatzijde zal de draagconstructie van het bestaande gebouw hersteld worden om het zo logistiek toegankelijker te maken. Naast het huidige gebouw wordt een houten constructie van zes schuine daken toegevoegd. Onder deze daken zullen zich de lokalen bevinden, terwijl de zone ervoor als verbinding fungeert. Deze royale transitzone vormt de voordeur van de school en is bewust ruim bemeten, zodat de tussenruimte gebruikt kan worden als buitenklas. Het open grondplan versterkt de relatie tussen de klaslokalen onderling maar ook met de buitenruimte.

 

RUIMTE VOOR DE BUURT

Wat a2o met de renovatie en uitbreiding van de school in de eerste plaats voor de schoolkinderen wil realiseren is de creatie van een “veilig thuis van huis”. De Schatkist van morgen moet een oase worden van rust midden in een asfaltwoestijn. Het ontwerpteam presenteert een gebouw dat naar binnen gekeerd is, als ware het een cocon, maar tegelijkertijd een uitnodigend gezicht geeft aan de buurt.

Gezien de beperkte omvang van het terrein is ervoor gekozen om het overdekte deel van de speeltuin zo in te richten dat de platte daken ook als speelplekken toegankelijk zijn. Het overdekte deel biedt op zijn beurt weer ruimte voor een gymzaal, die direct tegenover de verbindingsruimte is gelegen. Door de open gevel van beide delen kan deze ruimte gebruikt worden als verlengstuk van de speeltuin.

Door consequent gebruik te maken van een houten prefab constructie is zowel de bouwtijd als de overlast voor de school geminimaliseerd. De ritmische draagstructuur laat flexibele invullingen toe en de mogelijkheid om het gebouw in zones af te sluiten. Zo kan ook na schooltijd optimaal gebruik worden gemaakt van de lokalen. De Schatkist van morgen wordt dus niet alleen een school, maar zal ook ruimte bieden voor de buurtbewoners.

Bron: VGC, a2o architecten & Boydens engineering
Deel dit artikel:

Onze partners