Een wit schrijn voor Mad Brussels

De architectuurwedstrijd die de Stad Brussel uitschreef voor de rehabilitatie van de industriële gebouwen waar het MAD (Mode & Design Brussels) onderdak zal vinden, is afgesloten en het winnende team gekozen. Het werden architectenbureau V+ (Vers plus de bien-être) en de designers van Rotor. Over een jaar beginnen de renovatiewerken aan dit huis op de Nieuwe Graanmarkt.

De vzw Mad Brussels werd in 2010 door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Stad Brussel opgericht om als uithangbord te dienen voor de Brusselse designers en modeontwerpers en om de nationale en internationale ontwikkeling en uitstraling van deze sector aan te moedigen. “Met dit gebouw in het hart van de Dansaertwijk geeft de Stad Brussel MAD een zenuwcentrum van formaat”, zegt Mohamed Ouriaghli, Schepen van de Stad Brussel bevoegd voor Stadseigendommen.

De wedstrijd bestond erin de ingebruikname van het pand door het Centrum voor Mode en Design vorm te geven en werd in oktober 2011 uitgeschreven. Niet minder dan 37 bureaus namen er aan deel. Voor de selectie bepaalde de jury de volgende hoofdcriteria: de architecturale en esthetische kwaliteit van het project, de manier waarop met design wordt omgegaan, de techniek, de duurzaamheid en de integratie van erfgoed.

De keuze van de jury viel op architectenvereniging V+ (Vers plus de bien-être) en de designers van Rotor. Hun concept is duidelijk en krachtig: in plaats van het met de grond gelijk te maken, wordt het bestaande gebouw grotendeels bewaard. De verschillende publieke functies komen allemaal op het gelijkvloers, en er worden ruimten voorzien voor multifunctionele workshops.Voor de binneninrichting zullen heel wat verschillende materialen worden gebruikt die allemaal bij het wit aanleunen. De bedoeling is op deze manier ruimtes te creëren die de codes van de “white box” bespelen, echter zonder in de al te zuivere atmosfeer te vervallen die deze inrichting vaak met zich meebrengt. Het is net door hun diversiteit dat de verschillende witte materialen een eenheid tussen de verschillende ruimten moeten scheppen.


Volgens V+ en Rotor steunt hun werkwijze op pragmatisme. De wedstrijd voor het Centrum voor Mode en Design roept volgens hen op tot een positionering omtrent een moeilijke en fundamentele vraag: wat is de meerwaarde van design en van architectuur wanneer een gebouw zo goed als bruikbaar is? Ze hebben ervoor gekozen om deze vraag op een rustige manier te beantwoorden. "Mode, design en architectuur maken vandaag de dag deel uit van het publieke debat. Noch deze praktijken, noch de stad hebben een boodschap aan een sloganesk project. Het belang van deze disciplines moet integendeel met finesse worden verdedigd."
Naar eigen zeggen trekken ze dit pragmatisme zo ver door dat het project er niet één is van vereenvoudiging om op te vallen, maar van
grote zorgvuldigheid ten opzichte van het bestaande, het programma en de gebruikers van het pand. "Het project claimt een soort complexiteit dat tegelijk voortvloeit uit een zeer grote tolerantie voor het bestaande en een grote veeleisendheid ten opzichte van wat moet worden toegevoegd om aan de verwachtingen te voldoen van wat het mekka van de Brusselse cultuur zal worden.”

In afwachting van de renovatie van het gebouw heeft MAD Brussels in het Dansaert Centrum onderdak gevonden, waar het een jaarprogramma uitwerkt. De werken zullen eind 2013 van start gaan en ten minste twee jaar duren.

Deel dit artikel:

Onze partners