Een woonproject voor Hogeweg in Gent

In Gent wordt een nieuwe bestemming gegeven aan de Hogeweg. Met dit nieuwe woonproject wil de Stad Gent tegemoet komen aan de vraag naar meer betaalbare woningen op fietsafstand van het stadscentrum. Het project "Hogeweg" voorziet een 330-tal wooneenheden in clusteres rond een open ruimte. Studiebureau Omgeving stond in voor de stedenbouwkundige studie.

In Gent wordt een nieuwe bestemming gegeven aan de Hogeweg. Met dit nieuwe woonproject wil de Stad Gent tegemoet komen aan de vraag naar meer betaalbare woningen op fietsafstand van het stadscentrum. Het project "Hogeweg" voorziet een 330-tal wooneenheden in clusteres rond een open ruimte. Studiebureau Omgeving stond in voor de stedenbouwkundige studie.


Het binnengebied Hogeweg

Hogeweg is een binnengebied ingesloten tussen woonlinten langs Hogeweg, Sint-Bernadettestraat en Scheeplossersstraat met een oppervlakte van 9,6 ha. De zone is momenteel braakliggend of in gebruik door kleinschalige landbouw, en wordt van oost naar west doorsneden door een groene fietsas die Oostakker verbindt met het centrum van Gent.Vijf compacte clusters rond centrale open ruimte

Het woonproject omvat 330 wooneenheden aan een hoge stedelijke dichtheid, waarvan 200 appartementen en 129 eengezinswoningen. Een intelligente schakeling van de woningen in vijf compacte clusters creëert een maximale centrale open ruimte waarop de verschillende woningen uitgeven. In de kern van elke cluster, gevormd door de achterzijden van de percelen, is het bewonersparkeren gegroepeerd in een aangenaam parkeerhof. De vijf woonclusters bevatten een mix van zowel sociale als private woningen, van huur- en koopwoningen en van appartementen en grondgebonden woningen. Op die manier wenst de Stad Gent tegemoet te komen aan betaalbare woningen op fietsafstand van de stad.Het centrale park is een aaneensluiting van het bestaande park La Sapinière, de omgeving van twee oude grafheuvels en een nieuwe publieke boomgaard die op zijn beurt de link legt met publieke ruimte rond de watertoren, de kerk en de plaatselijke school. Door de slimme inplanting van de bouwvolumes worden lange perspectiefzichten en interessante dieptebeelden gecreëerd. Het regenwater wordt ter plaatse gehouden voor hergebruik of kan geleidelijk infiltreren. Hiertoe worden subtiele niveauverschillen in de terreinprofilering aangebracht. Het oppervlaktewater wordt in die zin een wezenlijk beeldkenmerk van de nieuwe woonwijk.


Vier Partners

Het project Hogeweg wordt gerealiseerd door vier publieke partners als een gemengd sociaal-privaat project. De sociale woningen worden gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappijen, Het Volk, De Gentse Haard en De Goede Werkmanswoning. Het AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent staat in voor de bouw van de private woningen.In opdracht van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) stelde het studiebureau Omgeving een stedenbouwkundige studie voor project "hogeweg" op. In het beeldkwaliteitsplan van Omgeving is een strategie ontwikkeld om de architecten, die zullen instaan voor het ontwerp van de woningen, te begeleiden en het woonproject op een kwalitatieve manier te realiseren. De strategie berust op een doordachte evenwichtsoefening tussen de beoogde samenhang van de woonwijk, de individualiteit van elke woning, de vooropgestelde betaalbaarheid, de gewenste sociale mix en de ambities inzake duurzaamheid. Het beeldkwaliteitsplan is een hulpmiddel voor de beeldregisseur die bij de verdere uitwerking van de architectuur het proces mee stuurt.

De bouw van dit woningencomplex zal enkele jaren in beslag nemen. De wegen zouden in 2011 aangelegd worden, de woningen gebouwd in 2012 en 2013.

 


Deel dit artikel:
Onze partners