Eerstesteenlegging GO! Campus Aangepast Onderwijs Sint-Niklaas

Vorige week legde minister Pascal Smet de eerste steen van de GO! Campus Aangepast Onderwijs in Sint-Niklaas. Drie GO! instellingen worden er verenigd tot één volwaardige campus voor leerlingen met specifieke onderwijs- en opvangbehoeften. Abscis Architecten won de ontwerpopdracht in het kader van Scholen van Morgen. Ingenium en Norbert Provoost staan in voor de studies.
Vorige week legde minister Pascal Smet de eerste steen van de GO! Campus Aangepast Onderwijs in Sint-Niklaas. Drie GO! instellingen worden er verenigd tot één volwaardige campus voor leerlingen met specifieke onderwijs- en opvangbehoeften. Abscis Architecten won de ontwerpopdracht in het kader van Scholen van Morgen. Ingenium en Norbert Provoost staan in voor de studies.Op de GO! Campus Aangepast Onderwijs bouwen de GO! instellingen MPI Zonneken, Internaat Zonneken en SBSO Baken samen met Scholen van Morgen een nieuwbouw, die aangepast is aan de specifieke, individuele behoeften van de leerlingen. Het secundair onderwijs (SBSO Baken) krijgt bijkomende klaslokalen, zorgklassen, therapielokalen en paramedische ruimten die ook toegankelijk zijn voor de leerlingen van de zorgklassen van het basisonderwijs (MPI Zonneken). Het Internaat Zonneken krijgt in dit gebouw ruimten voor zes leefgroepen, alles samen zo'n 3925 m² aan nieuwe schoolinfrastructuur.
Drie entiteiten onder een dak

Het nieuwbouwproject wil de samenwerking tussen de drie entiteiten op de campus verder aanmoedigen en versterken, en verenigt de drie samen ondereen dak. Toch worden onder dit grote dak schoolvoorzieningen en internaat duidelijk van elkaar gescheiden door een aaneenschakeling van buitenruimtes die deels overdekt zijn en waarlangs de verschillende toegangen en speelplaatsen worden georganiseerd. Deze overgangen van binnen (school) naar buiten (overdekte speelruimte) en weer naar binnen (internaat) vormen voor de leerlingen een noodzakelijke in-between tussen de schoolse omgeving en de huiselijke sfeer van het internaat.Klas- en verzorgingslokalen vormen verder een eerste groep van lokalen die langs de zijde van de centrale circulatie-as op de campus geconcentreerd worden in verbinding met de andere gebouwen van het SBSO en het MPI. Het internaatsgedeelte vormt een tweede
groep en wordt eerder opengewerkt naar de groene ruimte achterin de campus. De leerling is daar even weg van de schooldrukte en kan er thuiskomen. Beide delen worden met elkaar verbonden door een gemeenschappelijke inkom-/speelhal, waarlangs een aantal gemeenschappelijke functies geconcentreerd liggen.
Duidelijke rationalisatie

Het ontwerp drijft dus een duidelijke rationalisatie door voor de grote verscheidenheid aan lokalen binnen het programma van eisen. Zo werden verzorgingsruimtes, (para-) medische lokalen, therapielokalen en sanitair zoveel mogelijk samengevoegd en gecentraliseerd binnen het gebouw. Deze ruimtes worden geconcipieerd als een apart volume binnen het gebouw. Een groot deel van de verzorgingslokalen, ontspanningsruimtes en sanitaire voorzieningen worden rechtstreeks geschakeld aan de gemeenschappelijke zone die het internaat en het scholencomplex met elkaar verbindt. Dit maakt het mogelijk dat deze lokalen overdag gebruikt kunnen worden door de scholen, en ’s avonds bereikbaar blijven voor het internaat wanneer het scholencomplex afgesloten wordt.
Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners