En de FEBE Elements Awards gaan naar …

Op 28 november reikte FEBE voor de tweede maal de FEBE Elements Awards uit op de locatie Willy Naessens Industriebouw in Wortegem-Petegem. Drie opmerkelijke prefab betonrealisaties mochten een beeldje in ontvangst nemen. In de categorie Precast In Buildings stond het AZ Groeninge op het hoogste schavot. In de categorie Precast In Infrastructure ging VelH2O.net met de ruiker aan de haal. In de categorie Outstanding Precast tot slot werd het project ‘Ieder zijn huis’ in Evere gelauwerd.
Op 28 november reikte FEBE voor de tweede maal de FEBE Elements Awards uit op de locatie Willy Naessens Industriebouw in Wortegem-Petegem. Drie opmerkelijke prefab betonrealisaties mochten een award in ontvangst nemen. In de categorie Precast In Buildings stond het AZ Groeninge op het hoogste schavot. In de categorie Precast In Infrastructure ging VelH2O.net met de ruiker aan de haal. In de categorie Outstanding Precast tot slot werd het project ‘Ieder zijn huis’ in Evere gelauwerd.
Precast in buildings: AZ Groeninge

Deze categorie focust op gebouwen die gedeeltelijk of volledig zijn opgetrokken in prefab beton of die gebruik maken van een significant aandeel prefab betonelementen. De jury zocht in deze categorie een evenwicht naar de manier waarop prefab beton werd ingezet, en de technische en architecturale verdienste van het project. De buitengevel van het ziekenhuisgebouw AZ Groeninge in Kortrijk kwam als winnaar uit de bus. Die bestaat uit geprefabriceerde betonelementen in glad, wit architectonisch beton De elementen zijn verdiepingshoog en zorgen ook voor de stabiliteit van het gebouw. Er werden 813 gevelelementen geproduceerd van 16 ton per stuk, en 231 dakranden.
Het verdikt van de jury: “Prefab beton demonstreert zijn volledige kunnen met dit gevelproject. Dat wordt onder meer zichtbaar in het groot aantal verschillende gevelelementen. We hebben lof voor het ingewerkte afwatersysteem, een ingenieuze constructie van druipranden en goten, die belet dat het water langs de gevel afloopt. Dit systeem is des te ingenieuzer omdat de verticale gevelelementen geschrankt zijn opgesteld. De gevel is dragend, maar met een uitgekiend ontwerp. Een extra reden om de award toe te kennen was het feit dat beton het beeldbepalende product is voor het ziekenhuis. Zowel architecturaal als naar betontechnologie is dit een project van uitzonderlijke kwaliteit.”

-Architect: Baumschlager-Erbele / OSAR Architecten
-Prefab producten: Prefadim
-Aannemer: THV Jan De Nul –CEI-De Meyer
-Studiebureau: Ingenieursbureau Jan Van Aelst BVBA
-Bouwheer: AZ Groeninge


Precast in infrastructure: VelH2O.net

Infrastructurele projecten – wegeniswerken, bruggen, aanleg van pleinen, waterbeheer …. - die gedeeltelijk of volledig zijn opgetrokken in prefab beton waren de kanshebbers in deze categorie. VelH2O.net, uitspreken als [vélonεt], bundelt de problematiek van slechte fietspaden met twee andere uitdagingen. Ten eerste: de behoefte aan een slim netwerk van nutsleidingen dat niet elke keer moet worden opgebroken. Ten tweede: de buffering, de infiltratie of de trage afvoer van regenwater (RWA) en het daarmee gerelateerde overstromingsrisico. Het systeem is volledig opgebouwd uit prefab betonelementen.
Jury: “De problematiek van nutsleidingen en kabels is heel actueel. Als product in ontwikkeling is het een vernieuwend en waardevol.Het is ook een lovenswaardig dat er innovatievoorstellen zijn die niet vanuit de prefab sector zelf komen, maar wel gebruik maken van betonelementen. Het product verdient verdere onderzoek en ontwikkeling. We kennen dit project de award van infrastructuur toe, omwille van het out of the box-denken. Er spreekt de hoop uit dat VelH2O.net verder kan worden uitgewerkt, onder de vorm van verder onderzoek of gelijkaardige innoverende projecten.”

-Architect: Architect Maes Luc bvba ad2m
-Extra partnerbedrijven: KHBO afdeling bouwkunde en Innovatiecentrum West-Vlaanderen


Outstanding precast: ‘Ieder zijn huis’ in Evere

Deze categorie richt zich tot projecten, realisatie, studies of ideeën waarin prefab beton een opmerkelijke rol speelt in esthetisch, innovatief of technisch opzicht. De renovatie van de woontoren van modern architect Willy Van Der Meeren (1923-2002) toornde hoog boven de overige genomineerden uit. In 1959 belichaamde de toren het moderne wonen, maar anno 2013 voldeed het gebouw niet meer aan de normen. De totaalrenovatie omvat ook een vernieuwing van de gevel.
Jury: “Het project bewijst dat een hertaling van een modernistisch gebouw naar vandaag perfect mogelijk is. Dit is een uitstekende case voor toekomstige renovaties van moderne gebouwen. We waren onder de indruk van de technische complexiteit van de gevelpanelen. Er werd maximaal ingezet om de architecturale kwaliteiten van het gebouw te bewaren, en dat dankzij een aantal ingenieuze technische oplossingen.”

-Bouwheer: Beliris FOD Mobiliteit en Vervoer
-Origin Architect & Engineering: architectuur & stabiliteit
-Prefab panelen: Decomo


De overige genomineerde projecten kunt u hier bekijken.
Deel dit artikel:

Onze partners