“Ergonomie wint aan belang met het oog op werkplekleren”

Leerlingen brengen veel tijd al zittend door op school. Vandaar is ergonomie een belangrijk aandachtpunt bij scholenbouw, of dat zou het toch moeten zijn. Ergonomie was een van de thema’s die aan bod kwam tijdens het webinar ‘Comfort in scholenbouw’ dat Palindroom organiseerde op 4 oktober. Je kan het webinar integraal herbekijken op deze website.

Kinnarps, de Zweedse fabrikant van meubilair voor kantoren en scholen, is elke dag bezig met ergonomie. Met Xact ontwikkelde het bedrijf zelfs een multifunctionele stoel die natuurlijke bewegingen stimuleert, waardoor scholieren en leraren prettiger zitten en efficiënter werken. “Voor de campus van Thomas More Hogeschool in Mechelen hebben we de cafetaria – die voordien amper gefrequenteerd werd door de studenten – omgetoverd tot een dynamische ruimte met een variatie aan typologieën van samenwerken en samenkomen, en dus ook een variatie aan meubilair. De transformatie is een groot succes gebleken, want de studenten kunnen er vandaag zelfs buiten de kantine-uren samen”, vertelt Christophe Lagers, sales manager bij Kinnarps.

 

Kwaliteit rijmen met budget

Wordt er in scholen te weinig stilgestaan bij de ergonomische aspecten van het meubilair? Deze vraag legden we tijdens het webinar voor aan de kijkers. De meerderheid van de kijkers (67%) vond alleszins van wel. De praatgasten gaven aan dat scholen wel degelijk aandacht hebben voor ergonomie, maar dat het budget niet altijd voorhanden is.

Ilze Quaeyhaegens van cuypers & Q architecten wijt het aan een systeemprobleem. “Heel vaak zit het meubilair vervat in het budget van de eerste uitrusting en hebben wij daar als ontwerper geen vat op. In de praktijk is het vaak zo dat directies en leerkrachten op het einde van een bouwtraject een catalogus van de fabrikant open slaan en daarin hun meubels uitkiezen, zonder ze af te stemmen op de ruimtes waar ze willen werken. De keuze van het meubilair zou beter geïntegreerd worden in het ontwerp. Scholen kiezen hun meubels graag zelf, wat begrijpelijk is, maar zo komen ze niet altijd terecht bij de juiste fabrikanten.”

Dat kan Sara Loonbeek van het GO! beamen. “Scholen kopen hun los meubilair zelf, maar met het werkplekleren wint meubilair aan belang. Dat moet toelaten dat de leerling niet meer de hele dag neerzit, maar ook staand of zelfs al liggend leerstof kan verwerven. Bij de opstelling van dergelijke werkhoeken is ergonomie een belangrijke factor.”

In dat opzicht kunnen we volgens Christophe Lagers van Kinnarps veel leren van Scandinavië, waar ergonomie veer breder wordt opgevat dan het kiezen van de juiste stoel. “Er bestaat ook zoiets als organisatorische en sociale ergonomie. Als je al die elementen toevoegt aan een traject, krijg je een harmonieus geheel, wat de productiviteit van de leerlingen ten goede komt”, zegt hij.

Wat het budget betreft raadt Christophe aan om ook de meubelfabrikanten zo vroeg mogelijk in het bouwtraject te betrekken. “Door met alle partners samen aan tafel te zitten, kunnen we tot het beste resultaat komen”, zegt hij. “Bovendien is het van belang om naar de total life cost van je meubilair te kijken: een kwalitatieve stoel is een investering op de lange termijn. Door diversificatie in het klaslokaal te brengen zoals in de innovatieve leeromgevingen van vandaag het geval is, zijn bovendien minder stoelen nodig en komt ook een andere typologie van meubilair in the picture.”  


Ergonomie en hergebruik

Op vlak van meubilair wordt terecht ook steeds meer de kaart van de circulaire economie getrokken, waarbij oud meubilair wordt hergebruikt. Maar is dat in overeenstemming te brengen met de hoge eisen op vlak van ergonomie? “Daar ligt nog een grote markt open”, meent Ilze Quaeyhaegens. “Nochtans kan je met een combinatie van maatwerk en los meubilair heel veel oplossen. Zo zijn we momenteel samen met VLAIO aan het onderzoeken hoe we meubilair een tweede leven kunnen geven met enkele slimme ingrepen. Ik ben ervan overtuigd dat we meubilair met de juiste mensen ook kunnen verbeteren op vlak van ergonomie om het in de keten te houden.”  

Ook bij Kinnarps is er aandacht voor hergebruik. “Alles begint met een degelijk product dat lang meegaat. Een tweede element is flexibiliteit en multi-inzetbaarheid. Zo hebben we recentelijk het afgedankte maar zeer kwalitatieve meubilair van een bankkantoor, dat nog in uitstekende staat was, in een school kunnen integreren", aldus Christophe Lagers. 

OVER HET WEBINAR

Hoe kan je een school veilig en gezond ontwerpen en inrichten? Tijdens een interactief webinar - live uitgezonden op 4 oktober en hier te herbekijken - deelden specialisten en ervaringsdeskundigen elk vanuit hun oogpunt, doorspekt met casestudies, hun expertise rond comfort in scholenbouw. Palindroom organiseerde dit webinar samen met VELUX CommercialKinnarpsSchell en modulyss. De sprekers waren Ilze Quaeyhaegens (cuypers & Q architecten), Frederique Hermans (a2o), Toon Possemiers (Cenergie), Sara Loonbeek (programmacoördinator bouw GO! onderwijs), Christophe Lagers (Kinnarps), Isabelle Degreef (modulyss) en Dirk Vanden Breede (Schell).

Deel dit artikel:

Onze partners