FGP, Luchtvaartpolitie en Douane nemen intrek in gerenoveerd Satellietgebouw Brussels Airport

Onlangs openden Didier Reynders, Annemie Turtelboom en Stefaan De Clerck de kantoren van de Federale Gerechtelijke Politie, de Luchtvaartpolitie en de Douanediensten op Brussels Airport. De kantoren vonden onderdak in het gerenoveerde Satellietgebouw, ooit de meest moderne terminal van Zaventem.

Onlangs openden Didier Reynders, Annemie Turtelboom en Stefaan De Clerck de kantoren van de Federale Gerechtelijke Politie, de Luchtvaartpolitie en de Douanediensten op Brussels Airport. De kantoren vonden onderdak in het gerenoveerde Satellietgebouw, ooit de meest moderne terminal van Zaventem.Foto: Regie der Gebouwen

 

De Satelliet

In de aanloop van de wereldtentoonstelling van 1958 werd de eerste steen van het luchthaven-complex in Zaventem gelegd. Aan het begin van de jaren ’70 werd de Satelliet gebouwd om de voorziene groei van het aantal passagiers te kunnen opvangen. Dit gebouw, voorzien om negen vliegtuigen te laten aanmeren, werd in gebruik genomen op 25 juni 1973 en vergrootte de capaciteit van de luchthaven van 6 miljoen tot 8 miljoen passagiers per jaar.  De Satelliet was toen het modernste deel van de luchthaven: de 180 m lange gang die de Satelliet verbond met het hoofdgebouw was voorzien van rolpaden en voor het eerst werd gebruik gemaakt van automatische vluchtaankondigingen op schermen boven de gates. Door de uitbreiding van de luchthaven met de B-pier en A-pier, werd de Satelliet steeds minder gebruikt voor het parkeren of afhandelen van vliegtuigen.*

De laatste jaren biedt het gebouw op de verdiepingen onderdak aan de administratieve diensten van The Brussels Airport Company (BAC). Om een vlottere samenwerking tussen de FGP, Luchtvaartpolitie en de douanediensten in de hand te werken, werd er beslist deze diensten te centraliseren. Een geschikte plek – mits de nodige renovatiewerken - werd gevonden in het gelijkvloerse niveau van het Satellietgebouw.

De Regie der Gebouwen stond in voor de inrichtingswerken van de ruimtes die ter beschikking gesteld werden van de Federale gerechtelijke politie (FGP), terwijl BAC, de uitbater van de luchthaven, de inrichtingswerken voor de douanediensten en de Luchtvaartpolitie voor zijn rekening nam. Tegelijk bekostigde de Regie der Gebouwen ook de structurele inrichtingswerken van de ter beschikking gestelde ruimtes, voor een bedrag van € 1.281.390, een bedrag dat werd voorgefinancierd door BAC.


    

Foto's: Regie der Gebouwen

 

 
De verschillende diensten samengebracht

Brussels Airport is met zijn 218 rechtstreekse internationale bestemmingen een belangrijk transportknooppunt voor het luchtverkeer van zowel passagiers als cargo. De nationale luchthaven verwelkomt elk jaar meer dan 17 miljoen passagiers en ziet zo’n 500.000 ton vracht passeren. Veiligheid en grenscontroles zijn hier dan ook van essentieel belang. Daarom zijn op de luchthaven niet alleen douanediensten gehuisvest, maar ook de Luchtvaartpolitie en een afdeling van de FGP. Deze diensten staan samen in voor de bestrijding van (internationale) criminaliteit op verschillende vlakken.

De Federale gerechtelijke politie is gespecialiseerd in gerechtelijke onderzoeken op vlak van internationale criminaliteit. Hoofdzakelijk gaat de focus naar internationale drugshandel, zware criminaliteit gepleegd door personeel van de luchthaven, mensensmokkel en mensenhandel. Het gebouw werd aangepast aan de noden van de opsporingsafdeling Airport van de FGP en bevat onder andere aangepaste technische ruimtes en een apart complex voor arrestanten en onderzoekers.
 
De Luchtvaartpolitie staat in voor de grenscontrole en de algemene politiezorg op het grondgebied van Brussels Airport.  De Luchtvaartpolitie voorziet in een basispolitiezorg voor de gewone politionele taken en omvat een afdeling die gespecialiseerd is in alle aspecten van grenscontrole en het voorkomen en bestrijden van illegale immigratie. Hierbij krijgt zij de steun van een Contact- en Informatieteam, dat alle informatie verwerkt en ter beschikking stelt en ook de dagelijkse sturing van de ploegen op het terrein verzorgt. Zo’n 40 personen van de 420 personeelsleden werken in het Satellietgebouw.
 
De “core business” van de Douane en Accijnzen situeert zich voornamelijk bij de “goederen” en de “goederenstromen”. De Douane en Accijnzen kan dan ook beschouwd worden als een internationale goederenpolitie. In totaal werken zo’n 230 personeelsleden van de douane op de site van Brussels Airport.
De Controle Zaventem DIII is sinds oktober 2009 gevestigd in het Satellietgebouw.
Foto's: Regie der Gebouwen


 

 

 
Technische fiche
 
Eigenaar: The Brussels Airport Company (BAC)
Huurder gedeelte FGP: Regie der Gebouwen
Gebruikers: de Inspectiediensten van de douane (FOD Financiën), de Luchtvaartpolitie (Federale politie) en de Federale gerechtelijke politie (Federale Politie en FOD Justitie)
Oppervlakte: 1.525,00 m²
Huurtermijn: 15 jaar (1 januari 2010 – 31 december 2024)
Huurbedrag gedeelte FGP: € 54.900 per jaar (excl. BTW)
Gedeelte douanediensten en Luchtvaartpolitie: kosteloos ter beschikking gesteld door BAC.
Inrichtingswerken: € 1.281.390


    


Foto's: Regie der Gebouwen


          
 *Bron: The history of Haren, Melsbroek and Zaventem. Frans Van Humbeek.
Uitgeverij Het Streekboek, 2002, Nieuwkerken-Waas.

 


Deel dit artikel:
Onze partners