Gebouw O voor Universiteit Antwerpen

Het nieuwe multidisciplinaire onderwijsgebouw op campus Drie Eiken in Wilrijk biedt ruimte aan 8 auditoria, een practicumzaal, reproshop en 2 microscopiezalen. Het ontwerp van META/SW/Technum i.s.m. West 8 benadrukt in de eerste plaats de centrale en multidisciplinaire functie die het heeft op de campus en vormt tegelijkertijd ook het hart ervan. Het gebouw is centraal gepositioneerd op de aorta van de campus die drie verschillende identiteiten van de campus met elkaar verbindt.
Het nieuwe multidisciplinaire onderwijsgebouw op campus Drie Eiken in Wilrijk biedt ruimte aan 8 auditoria (200 à 300 personen), een practicumzaal, reproshop en 2 microscopiezalen. Het ontwerp van META architectenbureau/SW architecten/Technum i.s.m. West 8 benadrukt in de eerste plaats de centrale en multidisciplinaire functie die het heeft op de campus en vormt tegelijkertijd ook het hart ervan. Het gebouw is centraal gepositioneerd op de aorta van de campus die drie verschillende identiteiten van de campus met elkaar verbindt.
Er is gezocht naar een heldere en compacte volumetrie die niet zomaar opgaat in zijn omgeving maar er bewust op een herkenbare en creatieve manier een meerwaarde aan geeft. Haar houding is dubbel: enerzijds manifesteert het gebouw zich in de omgeving en anderzijds maakt het deel uit van het reeds aanwezige weefsel. De ‘buik’ van de auditoria creëert een dynamische foyer met duidelijke entrees en tegelijkertijd een herkenbaar gebouw. Door de compacte manier van bouwen, versterken ecologie en economie elkaar en sluit het gebouw aan op de korrelgrootte van de naastgelegen campusgebouwen.
Een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp van gebouw O was dat het meer moest zijn dan alleen een ruimtelijke vertaling van het programma van eisen. Het gebouw wil een katalysator zijn voor de campus, en haar gebruikers bij elkaar brengen. Het gegeven programma van 8 auditoria en 4 onderzoeksruimten (ca. 2500 personen) zorgt voor kortstondige momenten van intensief gebruik en is complex naar brandregelgeving toe. Om dit gegeven te vatten in een compact maar toch ook open en verwelkomend volume dat ruimtelijk spannend is en bovendien een functioneel optimaal werkende schakeling oplevert, was een belangrijke uitdaging tijdens het ontwerpproces.
Tijdens het ontwerpproces hebben we gebruik gemaakt van een vooropgesteld manifest waaraan het gebouw moest voldoen. Dit heeft geleid tot een ogenschijnlijk eenvoudige planopbouw waarin een intelligente circulatie centraal staat. De centrale vide in het plan verbindt de verschillende programma onderdelen op een ruimtelijke manier en zorgt ook voor lichttoetreding tot diep in het gebouw. Doordat het plan volledig binnen de laagbouwregelgeving valt, kunnen de trappen ook als brandtrappen worden gebruikt en toch een open relatie hebben met de centrale hal.
Het plan bestaat uit een klein pallet aan materialen volgens het principe ruwbouw = afbouw. Het interieur bestaat voor een groot deel uit zichtbeton dat in elk auditorium licht anders is gepigmenteerd. De gevel is opgebouwd uit champagne kleurig geanodiseerde aluminiumplaten. De platen worden uitgestanst volgens een geabstraheerde afbeelding van een grote groep mensen, hiermee geeft het uitdrukking aan de bredere betekenis van het gebouw. De geponste openingen zorgen voor een gefilterde daglichttoetreding in de auditoria en helpen oververhitting van het volume in de zomer te beperken.
Duurzaamheid is als integraal thema gebruikt tijdens het gehele ontwerpproces waarbij compactheid niet alleen op gebouw maar ook op stedenbouwkundig niveau het belangrijkste uitgangspunt was. Door het compacte volume kunnen het energieverbruik en de bouwkosten omlaag waardoor de kwalitiet van de afwerking hoger kan zijn. De stedenbouwkundige compactheid zorgt ervoor dat toekomstige uitbreidingsplekken op de campus niet gehypothekeerd worden. In het gebouw wordt gebruik gemaakt van nachtventilatie door de centrale vide, vindt er warmte koude opslag plaats door gebruik te maken van een BEO-veld en wordt regenwater hergebruikt voor het spoelen van de toiletten.


Technische fiche

Campus Drie Eiken, Antwerpen-Wilrijk
Opdrachtgever: Universiteit Antwerpen
Ontwerper(s): META architectuurbureau, SW architecten (NL)
Studiebureau: Technum
Landschapsarchitect: West 8
Renderings: WAX Architectural Visualisations
Artistieke Medewerking: Perry Roberts
Start bouwwerken: nog niet bekend
Geraamde bouwkosten 10.000.000 euro exclusief BTW
Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners