Geluidshinder door ventilatiesystemen

Een ventilatiesysteem is onontbeerlijk voor de luchtverversing in woningen. De EPB-regelgeving legt minimale ventilatiedebieten op voor gebouwen. Een ventilatiesysteem kan echter een negatieve invloed uitoefenen op het akoestische comfort in het gebouw. Dit artikel uit WTCB-Contact nr. 28 reikt een aantal maatregelen aan waarmee men kan voldoen aan de eisen voor de gevelgeluidsisolatie en het installatielawaai uit de norm NBN S 01–400–1.
Een ventilatiesysteem is onontbeerlijk voor de luchtverversing in woningen. De EPB-regelgeving legt minimale ventilatiedebieten op voor gebouwen. Een ventilatiesysteem kan echter een negatieve invloed uitoefenen op het akoestische comfort in het gebouw. Dit artikel uit WTCB-Contact nr. 28 reikt een aantal maatregelen aan waarmee men kan voldoen aan de eisen voor de gevelgeluidsisolatie en het installatielawaai uit de norm NBN S 01–400–1.


1. Systemen met natuurlijke luchttoevoer


Akoestisch verbeterd ventilatierooster


Vermits de ventilatieroosters van deze systemen de gevelgeluidsisolatie kunnen verstoren in woon- en slaapkamers, legt de norm NBN S 01–400–1 minimale eisen op voor geluidsisolatie van deze elementen. Deze worden uitgedrukt in de grootheid DneAtr die de bescherming tegen verkeerslawaai karakteriseert. Dankzij deze grootheid kan men de akoestische prestatie die vermeld wordt in de technische fiche van de roosters (voor een open roosterstand), toetsen aan de normeisen.

Men kan de door de norm NBN S 01–400–1 opgelegde geluidsisolatie voor een gegeven ventilatierooster ofwel nauwkeurig berekenen volgens de methode uit de Europese norm EN 12354–3, ofwel afleiden uit de standaardeisen uit de Belgische norm. Indien de buitenomgeving luidruchtig is en bij aanwezigheid van meerdere ventilatieroosters, relatief kleine binnenruimten en/of grote glaspartijen, zullen de isolatie-eisen hoger liggen. Wanneer de beschouwde woon- of slaapkamer op de hoek van het gebouw of onder het dak gelegen is, kan de eis voor het ventilatierooster nog strenger worden. Doorgaans zal een geluidsisolatie DneAtr van minstens 30 dB noodzakelijk zijn.

Men kan de geluidsgolven in het ventilatierooster efficiënt dempen door de aangevoerde lucht door een lang en bochtig geluidsabsorberend kanaal te sturen (zie afbeelding 1). Vermits er voor de realisatie van efficiënte dempers vaak grote inbouwhoogtes en -dieptes nodig zijn, dient men een compromis te zoeken tussen het dempende vermogen, het drukverlies en de esthetiek van het rooster.


2. Systemen met mechanische luchttoevoer en/of -afvoer

Bij deze systemen is het risico op geluidshinder groter vanwege de ventilator en de stromingen en turbulenties die zich voordoen in het kanalenstelsel en in de ventielen.Trillingsgedempte wandmontage van een ventilator unitHet vervolg van dit artikel kan u hier lezen.

WTCB-abonnee worden? Klik dan hier.


Auteur: D. Wuyts, ir., adjunct-laboratoriumhoofd, laboratorium 'Akoestiek', WTCB

Deel dit artikel:
Onze partners