Geluidsisolatie bij lichte binnenwanden

Lichte binnenwanden hebben tal van voordelen te bieden: ze vereisen minder draagbalken, kunnen sneller afgewerkt worden, vergemakkelijken de inwerking van de elektriciteitsleidingen, .. Ze kunnen echter ook een negatieve invloed hebben op het akoestische comfort binnenin de woning, indien er tijdens het ontwerp en de uitvoering onvoldoende voorzorgsmaatregelen getroffen werden. WTCB-Contact nr. 32 ging hier dieper op in.
Lichte binnenwanden hebben tal van voordelen te bieden: ze vereisen minder draagbalken, kunnen sneller afgewerkt worden, vergemakkelijken de inwerking van de elektriciteitsleidingen, .. Ze kunnen echter ook een negatieve invloed hebben op het akoestische comfort binnenin de woning, indien er tijdens het ontwerp en de uitvoering onvoldoende voorzorgsmaatregelen getroffen werden. WTCB-Contact nr. 32 ging hier dieper op in.Geluid kan op drie manieren doorgegeven worden doorheen een lichte dubbele wand: volgens het principe van de driekamertransmissie (1), volgens het massa-veer-massaprincipe (2) en door structurele transmissie (3).Keuze van het stijl- en regelwerk

Indien alle andere parameters gelijk blijven, zal men de beste akoestische prestaties behalen door het stijl- en regelwerk van beide deelwanden volledig gescheiden te houden en zo de structurele transmissie te elimineren. Indien de deelwanden toch aan eenzelfde stijl bevestigd worden, dient men de onderlinge tussenafstand zo groot mogelijk te maken en de koppeling zo verend mogelijk uit te voeren. Veerregels scoren in dit opzicht het best, op de voet gevolgd door klassieke lichte metalen C-profielen. Houten profielen worden omwille van hun zwakke akoestische prestaties beter vermeden indien er eisen gesteld worden aan de akoestische isolatie.


Keuze van de platen

Aangezien de geluidsisolatie van de wand stijgt naarmate zijn oppervlaktemassa toeneemt en daalt indien men gipskartonplaten met een te grote buigstijfheid (platen dikker dan 12,5 mm) gebruikt, zou men ervoor kunnen opteren om meerdere platen op het regelwerk vast te schroeven. Zodoende zal de driekamertransmissie immers afnemen (de som van de geluidsisolaties stijgt) en zal ook de impact van de massa-veer-massatransmissie op de totale geluidsisolatie dalen. Dit laatste effect kan eveneens bewerkstelligd worden door de spouwbreedte op te drijven.


Lees hier verder.
Geen abonnee ? Klik op deze link.


Tekst: B. Ingelaere, ir.-arch., adjunct- departementshoofd, departement ‘Akoestiek, energie en klimaat', WTCB

Deel dit artikel:

Onze partners