Gemeente Maldegem wil in elke deelkern ontmoetingscentrum realiseren

De Oost-Vlaamse gemeente Maldegem wil als lokaal bestuur het verenigingsleven ondersteunen en het sociaal-cultureel leven versterken. Elke leefkern krijgt daarom een modern ontmoetingscentrum waar verenigingen activiteiten kunnen organiseren en mensen elkaar kunnen ontmoeten.

OC De Poermolen in Donk

De werken aan ontmoetingscentrum De Poermolen in Donk zijn gestart in september 2023 en zullen vermoedelijk vóór de start van het nieuwe schooljaar in 2024 afgerond zijn. Naast de renovatie van het ontmoetingscentrum, wordt de hele site aangepakt, met o.a. een nieuwe groene speelplaats, leslokalen en een groen onthaastingsplekje voor de buurtbewoners. De gemeente ging hiervoor in overleg met de buurtbewoners, verenigingen en de school om tot een gedragen ontwerp te komen.

 

OC Kannunik Andries in Middelburg

De renovatiewerken aan ontmoetingscentrum Kanunnik Andries in Middelburg startten al in mei dit jaar en zullen vermoedelijk afgerond worden in maart 2024. Ook hier organiseerde het gemeentebestuur een infomarkt waar buurtbewoners de plannen konden inkijken, vragen konden stellen en suggesties konden geven. Het bestuur en architect Koenraad De Saedeleer gingen aan de slag met de verzamelde feedback om de plannen te versterken.

 

CC Den Hoogen Pad in Adegem

Ook Cultureel Centrum Den Hoogen Pad in Adegem is aan renovatie toe. Tijdens de participatieronde bij de lokale bevolking en de plaatselijke verenigingen overstegen de vragen het aanbod van deze verbouwing. Een renovatie van het huidige cultuurcentrum zou de gemeente te veel beperken qua ruimtebeslag, functionaliteiten en faciliteiten. Bovendien wordt het bestuur, door forse prijsstijgingen binnen de bouwsector en de complexiteit van een renovatie binnen de strenge normen voor de technieken, gedwongen om ook budgettair kritisch te handelen. Het huidige bestuur van Maldegem besluit dan ook om te kiezen voor een totale nieuwbouw op dezelfde site.

Een nieuwbouw met alle nodige faciliteiten betekent een duurzame keuze. Het lokaal bestuur Maldegem wil een optimale beleving garanderen door alle pijnpunten van het huidige gebouw (o.a. ventilatie en technieken) weg te werken én te opteren voor een hedendaagse en aantrekkelijke nieuwbouw, die voldoet aan de meest optimale duurzaamheidsvereisten, moderne technieken binnen de cultuursector en de noden van de lokale verenigingen.

Maldegem wil met deze nieuwbouw voldoen aan de verwachtingen van het lokaal verenigingsleven. De keuze voor Adegem als ideale locatie, blijft ongewijzigd. Adegem bruist en leeft. CC Den Hoogen Pad heeft zijn relevantie al langer bewezen in deze deelkern. Op de site is nog plaats voor een nieuwbouw, naast het huidige cultuurcentrum. Hierdoor kunnen verenigingen blijven gebruik maken van het oude gebouw, tot de nieuwbouw klaar is.

 

Nieuw ontmoetingscentrum in Kleit

Het bestuur is van mening dat elke deelgemeente een plaats nodig heeft waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en gezellig samen iets kunnen organiseren, ook in Kleit. Het lokaal bestuur bekijkt momenteel de mogelijkheid om een nieuw ontmoetingscentrum op de site van de voetbalterreinen in de Hogebranddreef in Kleit te ontwikkelen. In 2024 zal ze een studie laten uitvoeren en een participatietraject opstarten. De gemeente vindt het belangrijk om de buurt en de verenigingen te betrekken. Het is de bedoeling in om in 2026 effectief te starten met de bouw van het nieuwe ontmoetingscentrum in Kleit.

Bron: Gemeente Maldegem
Deel dit artikel:
Onze partners