Gewikt en Gewogen: Massief Passief

In onze rubriek 'Gewikt & Gewogen' nemen we vandaag het MassiefPassief-concept onder de loep. VlaamseArchitectuur.be sprak hiervoor met architect Jan Stranger.
Kiezen voor een nieuwe techniek of een innovatief materiaal houdt altijd een risico in. In de rubriek Gewikt en Gewogen doen architecten die pas geëxpertimenteerd hebben met een innovatieve oplossing uit de doeken hoe dat experiment hen bevallen is. Deze week vertelt Jan Stranger van het gelijknamige architectenbureau uit Ekeren ons over de bouw van een stadswoning volgens het Massief Passiefprincipe.

Met het Massief Passiefproject, dat gerealiseerd werd door Wienerberger, Recticel Insulation en het studiebureau 3Db, wilden de initiatiefnemers onderzoeken of er met de traditionele bouwmethode een alternatief kan geboden worden voor de “traditionele” passiefbouw die tot op vandaag overwegend in houtskelet wordt uitgevoerd.Waarom hebt u voor dit product gekozen?
De bedoeling was een budgetvriendelijk passiefhuis te bouwen volgens het door de bouwheer geleverde programma. Hiertoe werd geopteerd voor de combinatie snelbouwsteen (Wienerberger) en  PUR-isolatie (Recticel). Dit passief-massiefprincipe maakte het mogelijk te bouwen met een kostprijs per m² van ongeveer €1000,- wat zeer aanvaardbaar is.

 

Hoe stonden de aannemer en de bouwheer tegenover deze keuze?
De bouwheer had geen bezwaar tegen deze bouwwijze, uit een vergelijkende studie bleek dat een passiefhuis met houtskelet in dit geval minstens 30% duurder was.

Wat zijn achteraf gezien de sterke punten van het nieuwe product?
De eigenschappen van een massiefbouw zijn gecombineerd met de eigenschappen van een passiefhuis wat uiteraard op zich de gekende voordelen biedt.

Zijn er bepaalde elementen of details die nog voor verbetering vatbaar zijn?
Sommige details waren voor handen, maar voor deze specifieke stedelijke woning moesten we toch zelf nog veel detailleren (aansluiting scheimuren, …).

 

Zijn er bepaalde dingen waar een architect rekening moet mee houden als hij/zij dit product wil gebruiken in een project?
Voor men aan een passiefhuis start, doet men er goed aan van zich goed te informeren. Het is belangrijk om er zich van bewust te zijn dat passiefbouwen veel meer vraagt van de architect (onder andere op technisch vlak) maar tevens ook zeer veel tijd zal innemen, en dit vanaf het ontwerp tot tijdens de onontbeerlijke werfopvolging. Tijdens sommige fasen van de bouw lijkt een dagelijkse controle helemaal niet overbodig. Betrouwbare bouwpartners, die zelf meedenken en weten waarmee ze bezig zijn, zijn tevens noodzakelijk.

Voor welk type projecten is dit product vooral interessant en voor welke projecten minder interessant ?
Alle projecten die in aanmerking komen voor het passiefhuisprincipe kunnen met dit massief-passiefconcept gerealiseerd worden.

Ligt de prijs van dit product hoger of lager dan traditionele alternatieven?
De prijs ligt duidelijk lager dan bij een houtskelet passiefhuis. Bij dit project minstens 30%. De oorzaken hiervan zijn verscheiden. Het is echter belangrijk dat alle details onmiddellijk correct ontworpen zijn en correct uitgevoerd worden: waar men bij een houtskelet vaak nog eenvoudig fouten kan corrigeren is dit immers veel moeilijker bij een massiefbouw.

» Website’s :
www.architect-js.be
www.massiefpassief.be
www.passiefhuisplatform.be

tekst: h.P.

Deel dit artikel:
Onze partners