Gewikt en gewogen: Reginald Schellen over ClimaDeck

Reginald Schellen van Schellen Architecten maakte voor de kantoren van Bayer in Diegem voor het eerst gebruik van ClimaDeck, het betonkernactiveringsysteem van Echo. Ingenium stond in voor al het rekenwerk. Het gebouw won een Belgische Energieprijs en stootte door naar de shortlist van de 2020challenge. Voor Architectura.be maakte de architect een evaluatie van het ClimaDeck-systeem.
Reginald Schellen van Schellen Architecten maakte voor de kantoren van Bayer in Diegem voor het eerst gebruik van ClimaDeck, het betonkernactiveringsysteem van Echo. Ingenium stond in voor al het rekenwerk. Het gebouw won een Belgische Energieprijs en stootte door naar de shortlist van de 2020challenge. Voor Architectura.be maakte de architect een evaluatie van het ClimaDeck-systeem.


Wat?

ClimaDeck is een vloeroplossing waarmee in één beweging zowel de vloer als de leidingen voor verwarming en koeling geplaatst worden. ClimaDeck bestaat uit voorgespannen vloerelementen van ECHO waarin de hvac-leidingen fabrieksmatig geïntegreerd worden.
Waarom de keuze voor dit product?
 
Het thermisch activeren van de gebouwmassa door op lage temperatuur te verwarmen en hogere temperatuur te koelen (i.t.t. klassieke airco’s en verwarmingstoestellen) is een optimale energiebewuste techniek. Daarenboven wordt de warmte / koude veel gelijkmatiger verspreid over grote oppervlakten, wat een aangenamer gevoel geeft (i.t.t. blazende airco’s of convecties van radiatoren).

Keuze toegejuicht door aannemer en bouwheer?

De bouwheer was voorstander van betonkernactivering, en had dit reeds in Duitsland toegepast. Ook de aannemer stond achter dit systeem, maar wees het bouwteam op enkele consequenties tijdens de plaatsing, afwerking & aansluiting ervan.

Sterke punten?

Het comfort (door de zeer verspreide temperatuurregeling) en de flexibiliteit (door de overspanning van gevel tot gevel) zijn grote troeven.

    
  

Minpunten of kinderziekten?

Niet zozeer aan het product op zich, maar eerder wat communicatie en coördinatie betreft tussen technieken en afwerking. Indien de aansluiting van de welfsels in een verhoogde vloer gebeurt, brengt dit de nodige complexiteit met zich mee wat betreft andere technieken.


Waar rekening mee houden?


Vermits de energie via grote plafondoppervlakten wordt afgegeven, kunnen deze slechts beperkt bedekt worden. Technieken dienen hoofdzakelijk in verhoogde vloeren weggewerkt te worden, en boren in dergelijke welfsels vereist maximale aandacht. De harde betonnen onderzijde van de welfsels zorgt voor een minder goede akoestiek. Dit kan opgevangen worden door gedeeltelijk elementen onder het plafond te voorzien.  


    


Voor welke projecten (niet) interessant?

Betonkernactivering is uitermate geschikt voor kantoren, maar ook andere projecten met grote plafondoppervlaktes (bedrijven, toonzalen, musea, …). Grote overspanningen zijn hierbij mogelijk. Het product lijkt ons minder geschikt voor woningen (te kleine oppervlakten). Een nadeel is dat niet op alle plaatsen door de welfsels mag geboord worden, of slechts tot een beperkte diepte.


De prijs?

Het grootste prijsverschil wordt gerealiseerd door de lagere energierekening tijdens het gebruik van het gebouw (door het verwarmen met lage en koelen met hogere temperaturen). Doordat het bouwproces vereenvoudigd wordt en de plaatsing snel kan gebeuren, neemt de tijdswinst toe. Verlaagde plafonds zijn niet nodig.Deel dit artikel:
Onze partners