Goede akoestiek cruciaal in nieuwe audiolokalen UZ Leuven

Op de campus Gasthuisberg in Leuven is een nieuwbouw opgetrokken naast de spoedafdeling, waarin een aantal audiolokalen voorzien zijn. Het doel is om hier patiënten te kunnen testen op hun gehoor met de laatste nieuwe technologieën, dus legde het akoestisch studiebureau Daidalos een hoge geluidsisolatie op aan deze lokalen. Producten van CDM Stravitec zorgden voor een oplossing. Elke ruimte is daarbij voorzien als een “doos-in-doos” opstelling. De architectenbureaus AAPROGPoloBoeckx en De Klerck zorgden voor het ontwerp.

De betonvloer van elk lokaal is zwevend opgelegd via akoestische veerregels van het type Stravifloor Batten. Daarmee wordt een spouwhoogte bekomen van ca. 100mm, waardoor de luchtstijfheid in het vloersysteem minder dominant wordt. Tussenin de veerregels is een absorptielaag voorzien teneinde klankkasteffecten te vermijden.

 

Geen direct contact

De lichte wanden steunen af op de randen van de zwevende vloerplaten. Bovenaan zijn die wanden aan het plafond bevestigd via een akoestische ontkoppeling volgens het Stravilink WallFix principe, zodat er geen direct contact bestaat met de vaste structuur van het gebouw.

De plafonds bestaan ook uit gipskartonplaten, die trillingsdempend zijn opgehangen via veerdempers van het type Stravilink PHR. Om brandtechnische redenen diende de belasting per veerhanger te worden beperkt om de betrekkelijk grote massa van het verlaagde plafond op te nemen.

 

Faradaykooi

Bijkomende moeilijkheid in dit project was de integratie van een “Faradaykooi” in de “doos-in-doos”, waardoor omzichtig moest worden omgesprongen met alle metalen verbindingen; dit vergde een vrij specifieke en complexe opbouw in de bouwknopen. Er is ook een speciale stoel “gigatorque” voorzien die patiënten aan een bepaalde snelheid laat roteren voor testen; deze zware stoel is afgeveerd op Stravimech Bearing pads via een speciaal verankerd stalen voetstuk in de zwevende betonplaat.

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners