Goede akoestiek heeft positief effect op leefbaarheid in WZC

Het AcustiCare Project heeft zijn eerste resultaten bekend gemaakt van de 2-jarige studie van de effecten van een evenwichtige akoestische omgeving en het gebruik van Soundscapes op de leefbaarheid in woonzorgcentra (WZC). De resultaten zijn veelbelovend en tonen het belang aan van een goede akoestische aanpak in WZC.

In het project werkten partners uit kenniscentra en de bedrijfswereld samen met 5 WZC om de effecten van zowel de verbetering van de akoestiek en de benutting van soundscapes in kaart te brengen, vooral op bewoners met gedragsproblemen owv dementie. 

 

Parameters akoestisch comfort

In eerste instantie werd gekeken naar het aantal aanwezige geluidsbronnen, of de type ruimte bewust aangepast was aan de akoestieknoden (ruimteakoestiek) en wat de relatie was met de kamers/ruimtes errond (geluidsisolatie).

In de studie was er bij de start een verschil gemeten tussen de 5 deelnemende WZC qua geluidsniveau. Een aantal van de gebouwen kenden een slechte akoestiek en wekten daardoor irritaties op bij de aanwezigen in het gebouw. De tijd van de dag en locatie hadden ook een invloed op de geluidsmetingen.

De akoestische bouwperformantie is opgebouwd uit 3 facetten: de nagalmtijd en het niveau van contact- en luchtgeluid. Let op! Bij luchtgeluid moet men zeker goed opletten voor akoestische lekken via deuren, stopcontacten, raamkozijnen en doorvoering van leidingen.

 

Metingen van ruimtes met DOX producten

DOX Acoustics mocht aan 2 van de 5 deelnemende centra akoestische oplossingen leveren in het kader van AcustiCare. In WZC Leiehome in Drongen werden D-Basic plafondeilanden geplaatst in een leefruimte, alsook een geluidsisolerende rooster  in de deur van een luidruchtige bewoner.  Voor WZC Sint-Jozef in Lier werd dan weer gebruik gemaakt van zowel D-Basic plafondeilanden en een D-ART wandpaneel met print in een gang.

Dit waren de resultaten op vlak van isolatie en absorptie van geluid:

ISOLATIE (geluidsniveau dB verlagen)

 1. Het rooster in de deur, samen met een wandpaneel van partner Gyproc zorgde voor een reductie van 5 dB in de gang.
 2. De D-ART en D-BASIC plafondeilanden in de gang zorgden naast een voelbare hoeveelheid absorptie OOK voor een geluidsniveau reductie van 3 dB!

ABSORPTIE (nagalmtijd verminderen)

 1. De reductie van de nagalmtijd in de gang was significant: van 1.66s naar 0.97s. Dmv een paar extra wandpanelen, kan men onder 0.8s geraken (algemeen aanvaarde geluidsnorm).
 2. De D-BASIC plafondeilanden in de leefruimte zorgden voor een reductie van 1.30s naar 0.57s – ver onder de geldende geluidsnorm!

 

Feedback zorgverleners

Naast de empirische data werd er ook geluisterd naar de persoonlijke ervaringen van de zorgverleners in de deelnemende centra. En die waren ronduit positief over de geplaatste akoestische oplossingen:

 • Geluid klinkt gedempt
 • Aangenamer gevoel
 • Rustiger, zowel voor bewoners als zorgverleners – met positieve wisselwerking op elkaar
 • Enthousiasme bij zorgverleners

Ze ervaarden een instant positief effect maw het optimaliseren van de akoestiek is al een goede oplossing tov gedragsproblemen bij bewoners.

 

Belang van esthetiek

Ook het belang van de esthetiek, samen met de akoestische werking, werd door de zorgverleners naar voor geschoven. Zowel de zichtbaarheid als het onderhoud van de oplossingen waren van groot belang. En hierin werden de geplaatste oplossingen ook positief onthaald:

 1. Vorm / ontwerp:
  • Andere indeling = andere sfeer
  • Licht = indirecter
  • Panelen vallen niet op
  • Tof met afbeelding op muurpaneel
 2. Kleur:
  • Mogelijkheid voor zorgverleners om mee kleur/print te bepalen
 3. Onderhoud:
  • D-Basic panelen = gemakkelijk af te stoffen

 

Conclusie

Uit de resultaten van deze studie kunnen we stellen dat akoestiek optimaliseren een instant positief effect heeft op mensen met gedragsproblemen, en de levenskwaliteit in WZC. Door het plaatsen van een aantal eenvoudige akoestische oplossingen, bekomt men een duidelijk voelbare reductie in nagalmtijd alsook een duidelijke verlaging van de geluidsniveaus op vlak van contactgeluid en luchtgeluid.

Daarbovenop bieden de akoestische oplossingen een esthetisch luik aan, hetgeen weer een (positief) effect kan hebben op de levenssfeer.

Voor het volledig rapport, klik hier.

 

Gebruik van soundscapes

Het AcustiCare project kende een 2e luik gericht op het gebruik van Soundscapes.

Pas nadat akoestiek is geoptimaliseerd, kan er gewerkt worden met soundscapes om effect op dementerende bewoners verder positief te stimuleren en leefbaarheid in WZC voor alle bewoners en zorgverleners te vergroten.

Met soundscapes wordt de focus gelegd op het gebruik van geluid maw er moet een onderscheid gemaakt worden tussen gewild geluid en ongewild geluid (= types geluid en hun effect). Hierdoor kan geluid ook een positieve betekenis krijgen. Vb. het geluid van vogels in de ochtend om rustig en kalm wakker te worden, het gebruik van muziek om mensen te activeren/stimuleren of tot rust te brengen, etc.

Met soundscapes creëren we een bijkomende dimensie aan geluid en hoe we met geluid omgaan. Het reduceren van (storend) geluid kan hand in hand gaan met het creëren van soundscapes op maat van de context en de mensen.

Bekijk het volledig rapport hier.

Deel dit artikel:

Onze partners