Groen licht voor Manufakture van BAUKUNST, mét zwembad op het dak

Het Brussels Gewest heeft zopas de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor Manufakture, het nieuwbouwproject op de Brusselse Abattoir-site waarvoor BAUKUNST in 2019 de ontwerpwedstrijd won. Ook wordt een openluchtzwembad op het dak mogelijk gemaakt doordat het Gewest en de VGC zullen instaan voor de extra kosten van de structuurversteviging van het dak. Voor het zwembad zal binnenkort nog een DBFM-opdracht worden gelanceerd om een privépartner te vinden die het zwemcomplex moet ontwerpen, bouwen, onderhouden en uitbaten. 

In 2019 organiseerde Abattoir samen met de Brusselse bouwmeester een architectuurwedstrijd voor dit gebouw. Winnaar BAUKUNST gaf een geslaagde invulling aan de ruimtelijke uitdagingen van een gebouw met gemengde functies op de site. De toegang tot het gebouw voor de logistiek en andere voertuigen werd zo ontworpen dat hun impact beperkt blijft en dat voetgangers en fietsers zo veel mogelijk ruimte krijgen.

Het Manufakture-gebouw zelf bestaat uit twee gestapelde duplexen. Aan de noordzijde van het gebouw zijn twee grote loggia’s geplaatst, verwijzend naar de industriële schaal van het terrein. Die kant herbergt de agrovoedingsfunctie en aanverwante kantoren, wat de gevel activeert. Het dakontwerp is dat van een grote pergola die in dialoog treedt met de tegenoverliggende veranda’s van Foodmet. Dit mooie dakterras biedt bovendien een indrukwekkend zich op de Brusselse skyline. Nu de stedenbouwkundige vergunning is afgeleverd, zal de bouw van Manufakture in de komende maanden van start gaan.

Het gebouw zal deels via EFRO-fondsen worden gefinancierd en wordt normaal gezien in de lente van 2024 ingehuldigd.

 

Openluchtzwembad op het dak 

De Brusselse regering heeft het principe goedgekeurd van een investeringssubsidie van € 2.127.000 voor de versteviging van de structuur van het pakhuis Manufakture en de verwerving van een zakelijk recht op het dak ervan om er een openluchtzwembad op aan te leggen in het kader van een publiek-publieke samenwerking.

Deze financiering komt bovenop een geplande maximuminvestering van € 1.800.000 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) voor deze versteviging.

Dankzij de steun van Rudi Vervoort maakt Pascal Smet zo de nodige middelen vrij binnen zijn bevoegdheden in de VGC en mobiliseert hij gewestelijke middelen om een ambitieus zwembadproject mogelijk te maken. De VGC, de gemeente Anderlecht en het Brussels Gewest stappen mee in dit project als structurele partners. De MSI zal de ontwikkeling van het project blijven begeleiden. Diezelfde MSI had de haalbaarheidsstudie uitgevoerd die inmiddels door de regering werd goedgekeurd.

In de volgende stappen zal over het zakelijk recht op het dak worden onderhandeld, financiering worden gevonden voor de bouw en uitbating van het zwembad en een DBFM-opdracht worden gelanceerd om een privépartner te vinden die het zwemcomplex moet ontwerpen, bouwen, onderhouden en uitbaten. Het spreekt vanzelf dat de architectuurkwaliteit in lijn zal moeten zijn met Manufakture en het potentieel van de site.

Het project wordt op ongeveer 17,5 miljoen euro excl. btw geschat (met inbegrip van de versteviging van de onderliggende structuur).

Met deze eerste bijdrage kan de regering inspelen op de grote behoefte aan bijkomende zwemruimte in het Brussels Gewest door de aanzet te geven voor de bouw van een complex met binnen- en buitenzwembaden op basis van een visie waarin duurzame ontwikkeling en de toegankelijkheid van de site voor iedereen centraal staan. De projectontwikkelaars en overheden willen met dit project een nieuwe beleving en een nieuwe openbare ruimte op hoogte creëren. Zo zal het dak (met een vergelijkbare oppervlakte als die van de Grote Markt) ook zonder bezoek aan het openluchtzwembad voor iedereen toegankelijk zijn en kunnen er activiteiten en festiviteiten worden georganiseerd.

Via de nog te lanceren opdracht zal het gewest er bovendien voor zorgen dat alle Brusselaars toegang hebben tot het zwembad. Zo kan iedereen voor een redelijke prijs genieten van deze unieke zwemlocatie met zicht op de stad.

"In haar stuurplan heeft Abattoir altijd de intentie gehad om een duurzame stadsvisie te gebruiken voor de daken van haar nieuwe ontwikkelingen. Foodmet, met haar stadsboerderij, is daar een goed voorbeeld van. Via de vzw “Pool is Cool” kregen we dit idee van een zwembad voor het Manufakture-gebouw, een idee dat we nadien niet meer hebben losgelaten. Het is een maatschappelijk bijzonder relevant project in onze erg dichtbevolkte wijk, waar veel leerlingen bijna niet meer leren zwemmen op school. Nu creëren we samen met de overheid een nieuwe stadstroef in Brussel. Op hoogte bovendien. Is dat niet geweldig? Ik wil alle believers bedanken voor hun steun,” zegt Elke Tiebout, ceo van Abatan.

Bron: Staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet
Deel dit artikel:
Onze partners