Head of BIM, twee knappe koppen

Bij Macobo-Stabo leeft een cultuur van innoveren, digitaliseren en automatiseren. Er wordt continu onderzoek gedaan naar nieuwe technologieën en waar en hoe we die best kunnen inzetten. Het BIM-team, dat daar uiteraard een belangrijke rol in speelt, wordt aangestuurd door het duo Wouter Vandebergh als Head of BIM Gebouwtechnieken en Head of BIM Stabiliteit Aziz Boutwaline. Macobo-Stabo bracht beide heren samen voor een verhelderend gesprek over BIM.

Head of BIM zijn, wat betekent dat precies?

"Er vallen drie grote pijlers onder onze verantwoordelijkheid: het sturen en onderhouden van de interne BIM werkmethodiek, het ondersteunen en begeleiden van onze collega’s in BIM projecten en het adviseren van partners over evoluties die nuttig zijn voor onze samenwerkingen. Wouter staat in voor de afdeling Gebouwtechnieken, ikzelf voor Stabiliteit", steekt Aziz van wal.

"In een geslaagd BIM-traject heb je steeds grip op het proces. Je weet zeker dat de juiste informatie op het juiste moment in het juiste formaat én op de juiste manier wordt uitgewisseld. Daardoor proberen we onnodige handelingen en rework te voorkomen en ambiëren wij, samen met onze projectpartners, een maximaal rendement uit onze projecten te halen", vertelt Wouter.

Als Head of BIM trachten Wouter en Aziz dagelijks die ambitie waar te maken en samen coördineren ze de processen om tot glasheldere dossiers te komen. Van het opstellen van werkdocumenten tot het onderzoeken van nieuwe technologieën die tot een steeds beter proces moeten leiden, Wouter en Aziz gaan geen uitdaging uit de weg.

Waar ligt de focus momenteel bij Macobo-Stabo?

Wouter: "We blijven inzetten op de integratie van al onze disciplines in BIM en zorgen ervoor dat onze workflow ten dienste staat van een optimaal ontwerpproces. Zo worden de modellen van onze disciplines al uitvoerig intern gecoördineerd voordat die naar de klant gaan. Dat ondersteunt helemaal één van de sterktes van ons bureau: het ontwerpen van maakbare gebouwen door onder andere een maximale integratie van onze diensten."

"Bij Macobo-Stabo weten we maar al te goed wat de meerwaarde is van de juiste software om een correct dossier op te leveren. 'One size fits all’ is in onze optiek geen antwoord op de dagelijkse uitdagingen waar de verschillende disciplines binnen Macobo-Stabo mee te maken krijgen. Door de Open BIM* methodiek als uitgangspunt te gebruiken, creëren we de mogelijkheid om enerzijds per discipline de best passende software te gebruiken, en anderzijds stellen wij ons op deze manier open om met iedereen samen te werken middels IFC", verduidelijkt Wouter nog.

De heren geloven in een doorgedreven toepassing van IFC* voor uitwisseling van modelinformatie en BCF* voor heldere communicatie, en beloven er meer gedetailleerde uitleg te geven in een volgende blog van Macobo-Stabo.

Wat wint de klant hierbij?

"Ieder project is uniek en vereist maatwerk. Om daarop in te spelen heeft Macobo-Stabo vanuit ervaring en know how een BIM-workflow ontwikkeld die de mogelijkheid biedt binnen onze organisatie naadloos, over de verschillende disciplines heen, met elkaar samen te werken én toch flexibel genoeg te blijven om aan te sluiten op de wensen en eisen van onze partners. Zo komen we tot een succesvol BIM-project voor alle partijen", zegt Aziz. "En bij het uitwerken van de BIM-protocollen meten we bijvoorbeeld ook de wensen van de klant op, om zo veel mogelijk mee te nemen in onze IFC modellen en onze processen."

"We blijven streven naar een beter samenwerkingsproces", gaat Wouter verder. "3D staat voor een transparant ontwerp dat toegankelijk is voor alle partijen. Tegenover 2D-ontwerpen laat BIM onder andere toe gebruik te maken van efficiënte software voor analyses, clashdetectie en coördinatie. Toegegeven, dit vraagt extra inspanningen gedurende het ontwerp, maar tijdens uitvoering is het resultaat echt voelbaar en daar heeft de klant baat bij."

"Het is ook niet allemaal maatwerk wat de klok slaat, standaardisatie speelt op bepaalde vlakken ook een rol. Standaardisatie in de kwaliteit van IFC modellen laat bijvoorbeeld toe gegevens toegankelijk te maken voor alle partijen. En over meetstaten met koppeling naar lastenboeken met artikelnummers valt ook nog veel te vertellen, maar dat is misschien ook voor een volgende keer", lacht Aziz.

En nog een laatste aanvulling van Aziz: ‘Voor bepaalde klanten, ik denk maar aan aannemers en prefab- en staalproducenten, hoeft het trouwens niet te stoppen na de stabiliteitsstudie. We kunnen de engineering nog een stapje verder opnemen door ook uitvoeringsplannen en productieplannen op te maken. Daarvoor schakelen we onze spin-off Macolines in, een afdeling die ik ook leid."

Lees je graag eerder gepubliceerde blogs rond dit thema?

* Waar Open BIM, IFC en BCF voor staan, kan je opzoeken in het BIM-woordenboek van BIMportal.

Deel dit artikel:

Onze partners