Historische vierkantshoeve in Wilrijk wordt herbestemd tot werkplaats (ONO architectuur | Architecten Beeck & Hermans)

Bij het kasteel Schoonselhof op de stedelijke begraafplaats in Wilrijk is gestart met de restauratie van de Neerhoeve. De site van de historische vierkantshoeve wordt omgevormd tot werkplaats voor de groendienst en de dienst begraafplaatsen. De waarde van de Neerhoeve gaat niet terug tot één welbepaalde periode. De restauratie en herbestemming gaat daarom uit van een respectvolle benadering van de historisch gegroeide toestand, waarbinnen een nieuwe waardevolle herinrichting ontwikkeld wordt.

Voor het exterieur zorgt het team van ONO architectuur en Architecten Beeck & Hermans architecten globaal gezien voor het behoud van het uitzicht van de gevels met de raam-, deur- en poortopeningen zoals ze doorheen de jaren gegroeid zijn. Binnenin de hoeve wordt een waardevolle herinrichting voorzien om de nieuwe functies van het gebouw te ondersteunen.

 

Nieuwe functies

Naast kantoren, een refter en stelplaats voor de groendienst en dienst begraafplaatsen, komt er ook een deels publieke functie zoals een kantoor voor het beheer van de concessies van de graven. Ook de buitenaanleg wordt in beperkte mate aangepast en aangevuld ten behoeve van de nieuwe functies. Het waardevolle groen op de site blijft zoveel mogelijk behouden.

De restauratie van de historische hoeve vormt het sluitstuk van de werken op het domein. Eerder werd al een aanbouw uit de jaren 60 verwijderd en werd op het terrein een nieuwe schuur en luifel gebouwd voor de opslag van materiaal en voertuigen van de groendienst. Deze eerste fase werd in 2021 opgeleverd.

 

Historiek 

De Neerhoeve werd in circa 1607 gebouwd als hoeve bij het kasteel van het Schoonselhof. Ze onderging sindsdien meerdere renovaties en verbouwingen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd er een tijdelijke kapel voor oorlogsslachtoffers in ondergebracht.

Begin 20e eeuw volgde een grootschalige renovatie onder leiding van stadsarchitect Emiel Van Averbeke, waarbij een kapel, dodenkamers, bergplaatsen, wachtzaaltjes en sanitair werden ingericht in de voormalige stallen en een deel van de voormalige pachterswoning.

Deel dit artikel:

Onze partners