Hoe de hoek tussen twee beglazingen uitvoeren zonder schrijnwerkprofiel?

De laatste tijd is er alsmaar meer vraag naar minimalistische architecturale oplossingen waarbij het schrijnwerkprofiel ter hoogte van de verticale voegen tussen twee beglazingen achterwege gelaten wordt, voornamelijk wanneer deze een hoek vormen. Dergelijke oplossingen vragen evenwel om een bijzondere uitvoering om problemen zoals inwendige condensatie of esthetische onvolkomenheden te vermijden. Dit WTCB-artikel legt uit. 

Dit artikel spitst zich louter toe op de uitvoering van beglazingen die onder- en bovenaan in een schrijnwerkprofiel geplaatst worden en met een verticale dichtingsvoeg op basis van kit met elkaar verbonden worden. 
 

Uitvoeringsprincipes

Om de hoek tussen twee beglazingen zonder schrijnwerkprofiel uit te voeren, laat men doorgaans één van de buitenglasbladen uitkragen en wordt de tweede (isolerende) beglazing hiertegen geplaatst (zie afbeelding


Aandachtspunten

  • Uitzicht

Wat het esthetische aspect betreft, kunnen we de vinger leggen op twee mogelijke problemen. Enerzijds zal het weglaten van het schrijnwerkprofiel tot gevolg hebben dat het dichtingsscherm van de dubbele beglazing aan de zijkant zichtbaar blijft, wat – gelet op het niet-egale verloop ervan – het uitzicht kan verstoren. Anderzijds kan bij een isolerende beglazing met een coating op zijde 2 de edge deletion (zie kader) in het oog springen (zie afbeelding 2). Om hieraan te verhelpen, kan men gebruikmaken van een zwarte afstandshouder. Het is eveneens mogelijk om een gesiliconiseerde uitkraging te voorzien (zie afbeelding 1, nr. 5) of om een emaillaag aan te brengen (zie afbeelding 3, nr. 2). Indien men opteert voor een dergelijke geëmailleerde beglazing, is het aangewezen om de emaillaag tot voorbij de afstandshouder te laten doorlopen. In dit geval moet de glasrand zorgvuldig afgewerkt worden om onregelmatigheden te vermijden. De emaillaag mag echter niet op een coating aangebracht worden. Indien er een coating aanwezig is op zijde 2, moet er bijgevolg een gelaagd buitenglasblad voorzien worden waarbij de emaillaag zich onder de PVB-tussenlaag bevindt. We willen erop wijzen dat de afstandshouder en het dichtingsscherm langs de binnenzijde steeds zichtbaar zullen blijven. Voor meer informatie omtrent de toleranties die hierop van toepassing zijn, verwijzen we naar de norm NBN EN 1279-1.

 

Lees verder op de website van het WTCB

Bron: WTCB
Deel dit artikel:

Onze partners