Hoe een sanitair specialist duurzaamheid voorop stelt

© SCHELL

SCHELL België maakt actief werk van een duurzaamheidsbeleid in alle geledingen van de firma, van energiebesparende maatregelen in bedrijfsvoering tot de ontwikkeling van producten met een lange levensduur of sterke troeven op vlak van energie- en waterbesparing. Ook circulariteit is voor het van oorsprong Duitse bedrijf al lange tijd een criterium, zelfs lang voor de term in de Belgische bouwsector aan invloed begon te winnen.

Duurzaamheid is voor SCHELL België niet zomaar een modewoord, zegt Dirk Vanden Breede, directeur bij SCHELL Belgium. “Je kan er niet meer omheen: als wij als fabrikant gesprekken voeren met architecten, bouwheren of installateurs, zullen termen als duurzaamheid en circulariteit vroeg of laat deel uitmaken van de conversatie. Het belang van duurzaamheidslabels als BREEAM en LEED is ook alleen maar toegenomen – en terecht. Duurzaamheid is een allesomvattend concept. Het moet de rode draad zijn op alle domeinen en niveaus binnen het bedrijf. Het is een levenswijze die een juiste mentaliteit vergt.”

Geen wegwerpmaatschappij

SCHELL probeert die duurzaamheid eerst en vooral tot uiting laten komen in de bedrijfsvoering an sich, van het rijden met hybride voertuigen tot het monitoren van het energie- en waterverbruik in de gebouwen van de firma. Maar ook op productniveau voegt SCHELL de daad bij het woord. “De rode draad in onze research & development is, is dat we uitsluitend sterke en duurzame producten op de markt willen brengen. We doen dus niet mee aan de wegwerpmaatschappij. Het levende bewijs daarvan: we hebben modellen die al twintig jaar op de markt verkrijgbaar zijn en die, afgezien van de techniek binnenin, ongewijzigd zijn gebleven. Dankzij die lange levensduur realiseren we een stevige besparing op ruwe materialen.”

Circulariteit wint anno 2022 aan belang, maar Vanden Breede wijst erop dat de principes van ‘cradle to cradle’ binnen SCHELL al lange tijd deel uitmaken van de bedrijfsfilosofie. “Het hoofdbestanddeel van onze kranen is messing, een materiaal waar bij de productie niets van verloren gaat. De gebruikte schilfertjes en bramen worden na de productie terug aan de messingfabrikant bezorgd voor recyclage. Bovendien bieden we installateurs de mogelijkheid om producten die hun levensduur beëindigd hebben, door ons te laten recycleren. Messing is immers een bijzonder duurzaam materiaal en leent zich zo uitstekend voor recyclage. Circulariteit is immers een belangrijke parameter bij onze materiaalkeuze. Al van bij het ontwerp van nieuwe producten kiezen we voor ruwe materialen die zo lang mogelijk in de kringloop kunnen blijven”, aldus de directeur.

Zo vervult SCHELL al decennialang een pioniersrol op vlak van duurzaamheid in de sanitaire wereld. “Onze roots hebben daar ongetwijfeld mee te maken: SCHELL is ontstaan in de Sauerlandregio in Duitsland, een streek die niet voor niets ‘het land van duizend meren’ wordt genoemd. De natuur speelt dan ook al lange tijd een belangrijk in onze productontwikkeling”, zegt Vanden Breede. “Denk maar aan het iconische SCHELL-product bij uitstek, de hoekregelkraan die je vaak tegenkomt onder wastafels. De mogelijkheid om het waterdebiet te regelen met het kraantje, maakt een waterbesparing tot 40 procent mogelijk. Ook hier valt op dat SCHELL een voorloper is geweest: het thema waterbesparing wint aan belang – zeker nu onze zomers steeds droger worden – maar met dit kraantje zet SCHELL al decennialang in op waterbesparing.”

Duurzaamheid en hygiëne: zoeken naar een evenwicht

Waterbesparing is een onderdeel van duurzaamheid dat sterk aan belang wint – onder meer in openbare gebouwen is waterverbruik vandaag de dag een belangrijk criterium. Daar biedt SCHELL ook een antwoord op met het unieke water Water Management System SWS. “Via dit platform kan een gebouwbeheerder het waterverbruik in de afzonderlijke delen van een gebouw in kaart brengen en monitoren. Meten is weten, en door juist te meten kan hij ook de juiste maatregelen treffen om het verbruik terug te dringen”, legt Vanden Breede uit. “Ook in de sturing van urinoirs houden we rekening met het beperken van het waterverbruik. Denk maar aan de zogenaamde stadionfunctie, waarbij de elektrische sturing in een urinoir het water continu aan een laag verbruik laat doorlopen in plaats van telkens in schokken te veel te spoelen.”

Niet alleen duurzaamheid is in de sanitaire wereld een belangrijk thema: hygiëne is in sanitaire installaties minstens van even groot belang. Dat is soms zoeken naar een evenwicht, erkent Vanden Breede: “Je houdt installaties hygiënisch door ze voldoende te spoelen, maar dat stuwt het verbruik dan weer naar omhoog. De thermische desinfectie voor legionella, waarbij je water verwarmt op 70 °C, kost ook energie. Je kan daar niet omheen, maar daarom is het extra belangrijk om die spoelingen en thermische desinfecties zo goed en zo efficiënt mogelijk in te plannen. Alleen zo kan je dit bijkomend water- en energieverbruik proberen te beperken.”

Deel dit artikel:
Onze partners