Hoe groendaken regenwater bufferen

Groendaken spelen een belangrijke rol bij de buffering van hemelwater, een zeer belangrijk gegeven voor de watertoets en alsmaar strenger wordende overheidsinstanties en gemeentebesturen. Deze willen een minimum aan afwatering bereiken om de talloze overstromingen die gepaard gaan met stortbuien in te dijken. Maar hoe werkt die waterbuffering nu juist?
Groendaken spelen een belangrijke rol bij de buffering van hemelwater, een zeer belangrijk gegeven voor de watertoets en alsmaar strenger wordende overheidsinstanties en gemeentebesturen. Deze willen een minimum aan afwatering bereiken om de talloze overstromingen die gepaard gaan met stortbuien in te dijken. Maar hoe werkt die waterbuffering nu juist?
De waterbuffering is afhankelijk van verschillende parameters zoals neerslaghoeveelheid per regio, het gekozen groendaksysteem, afschot op het dak, locatie van de afvoeren, vegetatiekeuze (de ene plant verdampt meer water dan de andere), het type substraat en de dikte ervan.

De maximale wateropslagcapaciteit van groendaken is de totale hoeveelheid regenwater die het groendak maximaal bij volledige verzadiging kan vasthouden. Dit hangt af van de opbouw en het opslagvermogen van alle onderliggende componenten, vooral het substraat speelt hierin een belangrijke rol.

De opslagcapaciteit van het substraat verschilt onderling enorm, dit vanwege de samenstelling, vorm, korrelgrootte en het absorberend vermogen van de gebruikte componenten. Indien men een groendak wenst aan te leggen in functie van waterbuffering, is een intensieve daktuin de beste keuze.Bron: Ibic

Deel dit artikel:
Onze partners