Hoe verwarmingsketels tot schade aan daken kunnen leiden

Bruine vlekvorming op een dak in de buurt van het rookgasafvoerkanaal van de verwarmingsketel.
Gelokaliseerde corrosie ten gevolge van het rechtstreekse contact tussen de metalen dakelementen en de ijzeroxides.

Op daken wordt men in de buurt van het rookgasafvoerkanaal van de verwarmingsketel soms geconfronteerd met bruine vlekvorming. In dit artikel tracht het WTCB eerst te verklaren hoe dit fenomeen kan ontstaan en wordt vervolgens aangegeven hoe men het kan vermijden.

Oorzaak van de vlekvorming

De hiervoor vermelde bruinachtige vlekken in de buurt van het rookgasafvoerkanaal worden veroorzaakt door een afzetting van de door de rookgassen meegevoerde roestdeeltjes (ijzeroxides). Deze roestpartikels zijn het gevolg van de aantasting van de laaggelegeerde stalen of gietijzeren onderdelen van de ketel en/of het rookgasafvoerkanaal door de zure condensatie van de verbrandingsgassen.

Deze ongewenste condensatie treedt vaak op bij niet-condenserende ketels (bv. hoogrendementsketels) die op een te lage temperatuur werken, of bij rookgasafvoerkanalen waarin er een te grote afkoeling optreedt.

Vooral bij stookolieketels kan de roestvorming uitgesproken zijn: bij de verbranding van de stookolie wordt de hierin aanwezige zwavel (maximum 0,1 %) namelijk omgevormd tot zwaveloxides. Bij de condensatie van de in de rookgassen aanwezige waterdamp wordt er hierdoor een zwavelzure oplossing gevormd die het staal of gietijzer sterk aantast. Op deze manier ontstaan er poederachtige roestpartikels, die gemakkelijk verder afgevoerd kunnen worden door de rookgassen.

Eens in de buitenlucht, waar de rookgassnelheid vermindert, zullen deze vaste deeltjes zich afzetten op de dakbedekking rondom het rookgasafvoerkanaal, alwaar ze zich zullen manifesteren als roodbruine vlekken. Bij de beregening ervan kunnen deze vlekken vervolgens weggespoeld worden, waardoor er bruinachtige strepen ontstaan en de partikels ook op de lagergelegen dakelementen kunnen terechtkomen.

Indien de dakbedekking of de dakonderdelen (kil, goot …) uit bepaalde metalen (bv. zink) bestaan, kan er op deze plaats een gelokaliseerde corrosie ontstaan ten gevolge van het rechtstreekse contact met de ijzer­oxides (afbeelding 2).

Verder willen we erop wijzen dat de aantasting van de metalen onderdelen van de ketel en/of het rookgasafvoerkanaal op termijn onvermijdelijk aanleiding zal geven tot het bezwijken ervan.

 

Lees dit artikel verder op de website van het WTCB. 

Deel dit artikel:
Onze partners