Hoe worden gebouwen omgevormd tot materiaalbanken?

De Europese bouwsector produceert naar schatting 400 miljoen ton afval per jaar. Door digitale modellen te koppelen aan een circulaire aanpak kunnen duizenden tonnen koolstofuitstoot en miljoenen euro’s worden uitgespaard. België staat echter slechts achtste op de lijst van de meest circulaire economieën in Europa, wat betekent dat er dus nog veel ruimte is voor verbetering.

Precies daarom ontwikkelde Sweco de C3-tool, de Carbon Cost Compass, en paste Ray Jacobsen, Divisecoördinator Circulariteit bij Sweco Belgium, die al succesvol toe in projecten. C3 ondersteunt strategische beslissingen in een zeer vroeg stadium van de bouwontwikkeling, door in de eerste stadia van de levenscyclusanalyse zowel de koolstofemissies als de kosteneffecten van ontwerpkeuzes te beoordelen. De uitkomst kan vervolgens dienen als leidraad bij beslissingen over sloop- of renovatiestrategieën.

“Dankzij een circulaire aanpak konden we voor het Masterplan Porte Ouest in Charleroi per m³ gebruikte beton ongeveer 100 kg CO2 besparen. Dit realiseerden we door materialen te hergebruiken en de juiste betonkeuze te maken”, stelt Ray Jacobsen, Divisiecoördinator Circulariteit bij Sweco Belgium.

“Stel dat we een overzicht hadden van alle gebouwen en hun beschikbare materialen in heel Europa, dan konden we renovatie- en afbraakprojecten beter afstemmen op bouwprojecten, zouden er meer materialen beschikbaar zijn en konden we enorm veel koolstofuitstoot en geld besparen door meer bouwmaterialen te hergebruiken. We moeten de doelstellingen inzake koolstofneutraliteit halen en vindingrijk worden in plaats van verkwistend te blijven. Dat kan door circulaire methodes toe te passen op alles wat we doen”, zegt Elise Grosse, verantwoordelijke duurzaamheid bij Sweco in Zweden.

Cruciaal daarbij? Gegevens. Om te achterhalen welke hulpbronnen en meerwaarde bestaande gebouwen te bieden hebben, dienen de gegevens worden uitgespit. Die gegevens kunnen dan worden omgezet in bruikbare informatie om gefundeerde beslissingen te nemen en dit ongeacht of je nu een ontwikkelaar, investeerder, designer, planoloog of gemeente bent of nog een andere rol speelt bij de ontwikkeling van gebouwen.

Circulariteit

De bouwsector is goed voor zo’n 40 procent van de wereldwijde uitstoot. Gezien de klimaatverandering, de nieuwe regelgeving en de stijgende kosten voor nieuwe materialen kunnen we zo niet blijven doorgaan. Het nieuwe Urban Insight-rapport Building the future through circular data schetst een beeld van de beste praktijken en geeft aan met welke tools we in de toekomst de informatie kunnen verzamelen die broodnodig is om gebouwen om te vormen van materiaalverbruikers tot materiaalbanken.

Dit is het eerste in een reeks Urban Insight-rapporten van Sweco rond het thema circulariteit. In de reeks schuiven experts specifieke ideeën, oplossingen en wetenschappelijke bevindingen naar voren die nodig zijn om in de toekomst veilige en veerkrachtige steden te plannen en ontwerpen.

Bron: Sweco
Deel dit artikel:

Contacteer Sweco Belgium

Onze partners