Hotel Notarishuys van Govaert & Vanhoutte Architects voltooid

Govaert & Vanhoutte Architects hebben hun project Hotel Notarishuys in Diksmuide tot voltooiing gebracht. Het project betreft de bouw van een tuinpaviljoen voor 4 suitekamers horende bij het bestaande restaurant 't Notarishuys.

Govaert & Vanhoutte Architects hebben hun project Hotel Notarishuys in Diksmuide tot voltooiing gebracht. Het project betreft de bouw van een tuinpaviljoen voor 4 suitekamers horende bij het bestaande restaurant 't Notarishuys.


 In de betrokken tuin bevindt zich een 300 jaar oude beuk die de architecten te allen prijze wilden en dienden te bewaren alsook zo weinig mogelijk schade aan de boom toe te brengen.


 Uitgaande van de bestaande omrandende muurconfiguratie koos men voor een transparant lineair volume dat zich diende in te schuiven onder de bestaande beuk. Hiertoe werd een verlaging van het bestaande peil van circa 50cm aangehouden. De nieuw ingebrachte muren spelen in op de bestaande omrandende tuinmuurconfiguratie en bakenen specifieke zones af. De rest is een transparante invulling met glas.


 De totale tuinontwikkeling blijft hierdoor steeds zichtbaar en de architectuur van het gebouw verdwijnt. In het project gebruikte maakte men onder meer ook gebruik van beton, stalen ramen, basaltina natuursteen en donkere houtsoort.

Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners