I Am Architect 2015: Hoe de provincie Antwerpen een duurzaam patrimonium realiseert

De Warande Turnhout, Beel & Achtergael.
Nieuw Provinciehuis, XDGA.

Elke Steens en Katrien Meyns van de Dienst Infrastructuur en Vastgoed van de provincie Antwerpen verklaren tijdens I Am Architect 2015 omstreeks 16u45 hoe de stad aan de Schelde een duurzaam patrimonium bewerkstelligt. Daarbij passeert het nieuw provinciehuis als voorbeeldcase de revue. 

Voorstelling provinciaal patrimonium

De omvang van het patrimonium van de provincie Antwerpen aan de hand van enkele cijfers. Op de sites, verspreid over de provincie,  vindt een breed scala aan activiteiten plaats. Dat vertaalt zich in een zeer divers gebouwenbestand met vaak heel specifieke functies.

 

Bouwen en verbouwen

De dienst  Infrastructuur en Vastgoed (DIN) staat in voor het vastgoedbeheer, het bouwtechnisch onderhoud  en de renovaties of nieuwbouwprojecten bij de provinciale entiteiten. De teamverantwoordelijke van het team Projecten, Elke Steens,  verduidelijkt de werking van DIN en de samenwerkingsmodaliteiten met externe ontwerpbureaus. Aandachtspunten met betrekking tot het bestek aanstellen ontwerper worden toegelicht en Elke legt uit hoe best met de eisen uit het bestek kan worden omgegaan.

 

Interne richtlijnen duurzaamheid

De provincie Antwerpen hecht veel belang aan duurzaamheid.  Bouwen aan een duurzaam  patrimonium is een van de beleidsprioriteiten. Bij DIN is Katrien Meyns de referentiepersoon voor duurzaamheid.  Katrien geeft een toelichting omtrent interne duurzame richtlijnen.

 

Case: nieuw provinciehuis

De bouw van het nieuwe provinciehuis is gestart!  Elke illustreert hoe duurzaamheid als een rode draad in het bouwproject aanwezig is

Bron: Dienst Infrastructuur en Vastgoed provincie Antwerpen - Elke Steen, Katrien Meyns
Deel dit artikel:
Onze partners