Ideeënwedstrijd voor nieuwe toekomst van het Brusselse justitiepaleis

De Regie der Gebouwen gaat op zoek naar een nieuwe bestemming voor wellicht het meest imposante gebouw van het land, het Brusselse justitiepaleis. Hiervoor organiseert de Regie een wedstrijd met daaraan gekoppeld enkele niet te versmaden geldprijzen.

De Regie der Gebouwen gaat op zoek naar een nieuwe bestemming voor wellicht het meest imposante gebouw van het land, het Brusselse justitiepaleis. Hiervoor organiseert de Regie een wedstrijd met daaraan gekoppeld enkele niet te versmaden geldprijzen.

Het justitiepaleis in Brussel staat symbool voor de macht van Justitie, bepaalt de skyline van Brussel en getuigt van het verleden. Maar het imposante gerechtsgebouw is moeilijk te beveiligen en te moderniseren.


 
In deze context en naar aanleiding van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie, lanceren de Regie der Gebouwen en Justitie een internationale ideeënwedstrijd onder de naam ‘Brussels Courthouse: Imagine the future’.
 
Het doel van de wedstrijd is een visie te ontwikkelen over de toekomst van het Justitiepaleis. Dit verwoordt zich in één of meerdere ideeën, die de grote lijnen kunnen bevatten van een architecturaal en stedelijk project voor het gebouw en de omgeving van het Poelaertplein.  Er wordt geen afgewerkt stedenbouwkundig of architecturaal project verwacht, maar ideeën over de toekomstige justitiële of andere functies van het Justitiepaleis en de omgeving rond het Poelaertplein.
 
De voorgestelde projecten dienen rekening te houden met het gebouw als monument en met de betekenis van deze locatie in een hedendaagse context. De invalshoek wordt zo breed mogelijk gehouden.
 
De wedstrijd richt zich tot vakmensen van alle landen uit de domeinen van architectuur, stedenbouwkunde en justitie, tot  ingenieurs, tot handelsingenieurs, tot kunstenaars, … alsook tot alle scholen die actief zijn in deze sectoren.
 
De deelnemers kunnen binnen één of beide van de volgende twee scenario’s werken:
- ofwel over het Justitiepaleis met een (gedeeltelijke) justitiële functie zoals, bijvoorbeeld, het hof van beroep (burgerlijke afdeling), het Hof van Cassatie, het parket bij het Hof van Cassatie, het assisenhof en de balies;
- ofwel over het Justitiepaleis zonder enige “justitiële” functie.
 
Inschrijven kan tot 15 oktober 2010; alle informatie (wedstrijdreglement, inschrijvingsformulier, …) is beschikbaar op www.brusselscourthousecontest.be  


 
Deelnemen kan op individuele basis of in groepsverband. Alle voorstellen dienen ten laatste op 16 november 2010 ingediend te worden.
 
De laureaten worden aangeduid door een jury.  Een bedrag van 60.000 euro wordt verdeeld onder de 2 scenario’s waarbij de eerste drie van elk scenario op de volgende wijze beloond worden:
-   15.000 euro voor de eerste laureaat;
-   10.000 euro voor de tweede laureaat;
-   5.000 euro voor de derde laureaat.

Het wedstrijdreglement kan u  hier  downloaden.


Deel dit artikel:
Onze partners