Eindelijk groen licht voor de metamorfose van het Brusselse Justitiepaleis

Het Brussels Gewest leverde de stedenbouwkundige vergunning af voor de eerste fase van een volledige restauratie van de gevels van het Justitiepaleis. Dat bevestigen Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed Pascal Smet en staatssecretaris bevoegd voor de Regie der Gebouwen Mathieu Michel. Het gaat om de restauratie van de voorkant van het beschermde gebouw aan de kant van het Poelaertplein, de verlichting van de gevels, aanpassingen aan het ereplein en de plaatsing van een sieromheining om de toegang tot het gebouw te beveiligen.

Gevelstenen

Concreet heeft de stedenbouwkundige vergunning betrekking op verschillende werken aan de gevels, in de eerste plaats via de restauratie van de stenen gevelbekleding. Uit de verschillende analyses blijkt dat de stenen, met name de Comblanchien-stenen, op verschillende niveaus instandhoudingsproblemen vertoont. Steekproeven hebben dat bevestigd. Aanvankelijk werd aan de hand van de criteria van het KIK geschat dat een grote hoeveelheid gevelstenen vervangen moest worden. Door aanvullende inspecties, en door uit te gaan van preventieve instandhoudingsmaatregelen en van regelmatig onderhoud in de toekomst, kan het aandeel te vervangen gevelstenen drastisch gereduceerd worden. Het is de bedoeling om een erfgoedrestauratie uit te voeren waarbij de bestaande stenen zo veel mogelijk bewaard of gerestaureerd worden.

 

Schrijnwerk

Daarnaast  voorziet de afgeleverde vergunning de integrale restauratie en het herschilderen van allerhande schrijnwerk. Er werd een gedetailleerde inventaris van het schrijnwerk opgesteld. Dat werd onderverdeeld op basis van de verschillende eisen die zich stellen (historische beoordeling, veiligheid, klimaat, structuur en materialen, glas, sloten en scharnieren, enz.). Op één uitzondering na (te vervangen deur) zijn de deuren en ramen in goede staat en zullen ze dus behouden en gerestaureerd worden, met gerichte herstellingen. Wat de ruiten betreft, zal voor verschillende nieuwe soorten beglazing worden gekozen, waaronder voor veiligheids- of anti-inbraakglas op gevoelige plaatsen en voor isolatiebeglazing in de verwarmde lokalen.

 

Omheining

Om het Justitiepaleis beter te beveiligen en het aantal toegangen te beperken, zal een nieuwe omheining worden geplaatst. Die zal rechtstreeks geïnspireerd zijn op de vandaag verdwenen historische omheining en komt op het voorplein van het Justitiepaleis. Deze nieuwe omheining is goedgekeurd door de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen en zal overeenstemmen met de esthetiek en erfgoeddimensie van de site, overeenkomstig het beschermingsbesluit.

 

Ereplein

Het restauratieproject wordt vervolledigd met herinrichtingswerken van het ereplein. Die werken moeten in de eerste plaats de waterdichtheidsproblemen verhelpen, de omgeving van het Justitiepaleis beveiligen en leuningen op de trappen aanbrengen. Alle inrichtingen zullen de samenstelling van de uitvoeringsplannen naleven. De stenen die tijdens de geplande werken worden gerecupereerd, zullen worden hergebruikt.

In het kader van de inrichtingen van de openbare ruimtes op het voorplein legt de afgeleverde vergunning specifiek op dat de stad Brussel betrokken wordt bij de opvolging van de werken en van de verschillende ingrepen. Het is essentieel dat de geplande inrichtingen aansluiten bij een globale denkoefening over de toekomst van het Poelaertplein, dat ze de uniformiteit ervan verzekeren en dat de bouwkundige compositie die aan de stadsuitzichten bijdraagt, behouden blijft.

 

Verlichting

Tot slot wordt in het kader van de restauratiewerken een zorgvuldig uitgekiende verlichting voorzien. Deze scenografische verlichting past volledig in het Lichtplan dat de Brusselse regering in 2017 heeft goedgekeurd. Van zodra de avond valt, zal ze de bouwkundige en esthetische kwaliteiten van het Justitiepaleis in de verf zetten en de monumentaliteit van het gebouw in de Brusselse skyline tot zijn recht laten komen. Hoewel de verlichting bepaalde kenmerken van het gebouw onder de aandacht zal brengen, zal ze sober en harmonieus zijn en geleidelijk aan de nacht worden aangepast.

Bron: Pascal Smet
Deel dit artikel:
Onze partners