Inschrijvingen open voor Prijs Bouwmeester 2013

De inschrijvingen voor de Prijs Bouwmeester 2013 zijn geopend. Dit jaar worden prijzen uitgereikt in de categorieën ‘Collectief Wonen',‘Reconversie’ en ‘Stedelijk Landschap’. Zowel besturen als organisaties die de voorbije drie jaar een herbestemming van een gebouw of gebied realiseerden, een geïntegreerd woningbouwproject bouwden of publiek domein herinrichtten of een ander project voltooiden dat binnen de categorieën past, kunnen zich nog tot 15 mei inschrijven.
De inschrijvingen voor de Prijs Bouwmeester 2013 zijn geopend. Dit jaar worden prijzen uitgereikt in de categorieën ‘Collectief Wonen',‘Reconversie’ en ‘Stedelijk Landschap’. Zowel besturen als organisaties die de voorbije drie jaar een herbestemming van een gebouw of gebied realiseerden, een geïntegreerd woningbouwproject bouwden of publiek domein herinrichtten of een ander project voltooiden dat binnen de categorieën past, kunnen zich nog tot 15 mei inschrijven.
Drie categorieën

Collectief wonen


In deze categorie gaat de wedstrijdjury op zoek naar geïntegreerde woningbouwprojecten – nieuwbouw of vernieuwbouw – waarbij stedelijke woonclusters blijk geven van een intelligente schakeling, de nodige aandacht voor gemeenschappelijk gebruik van bepaalde woon- en ontspanningsfuncties en buurtondersteunende programma’s aanbieden. Om in aanmerking te komen moeten de projecten bewijs leveren van de ambitie om de private woonwens als meerwaarde in te zetten voor de ontwikkeling van de publieke ruimte.


Reconversie


Onder reconversie wordt door de jury van de Prijs Bouwmeester zowel de herbestemming van gebieden als van gebouwen begrepen. Dit kan gaan van doordacht aangepakte Brownfields, over het herprogrammeren van bestaand civiel of industrieel patrimonium tot de maatschappelijke actualisering van leegstaande monumenten. De kwaliteit van de reconversie moet niet enkel blijken uit het gebouw zelf, er moet tevens een aantoonbare en substantiële meerwaarde voor de onmiddellijke buurt of context geduid te kunnen worden.


Stedelijk landschap

De categorie Stedelijk Landschap legt de nadruk op ingrepen en projecten die een verregaande impact hebben op de perceptie en het gebruik van de publieke ruimte in een stedelijke omgeving. Dit kan, onder meer, door bouwprojecten, plannen voor de inrichting of aankleding van het publiek domein, of ook projecten van communicatieve of organisatorische aard.

Alle projecten moeten gesitueerd zijn in Vlaanderen of in Brussel en de uitvoering moet beëindigd zijn in de periode tussen 1 maart 2010 en 1 maart 2013. Meer informatie voor inschrijving vindt u hier. In september 2013 maken de Vlaamse minister van Bestuurszaken en de Vlaams Bouwmeester de laureaten bekend.

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage