Inschrijvingen voor provinciale architectuurprijs Vlaams-Brabant geopend

De tweejaarlijkse architectuurprijs ‘Patrimonium voor de toekomst’ richt zicht dit jaar op voorbeeldige huisvestings- en woonprojecten die zich in Vlaams-Brabant bevinden. Een creatieve en duurzame omgang met de omgeving vormt het basiscriterium van deze prijs, waarbij er rekening gehouden wordt met zowel historische als stedenbouwkundige, ruimtelijke en financiële elementen. Hierbij komen zowel nieuwbouw als renovatie in aanmerking en zowel individuele als collectieve woonprojecten. Deze moeten gerealiseerd zijn/worden tussen 15 mei 2009 en 29 maart 2013. Omdat een goede verstandhouding tussen bouwheer en architect essentieel is, wordt er verwacht dat zij samen een dossier indienen en zullen zij de eventuele prijs van 3500 euro delen. Dossiers moeten ten laatste voor 29 maart 2013 ingediend worden.
De tweejaarlijkse architectuurprijs ‘Patrimonium voor de toekomst’ richt zicht dit jaar op voorbeeldige huisvestings- en woonprojecten die zich in Vlaams-Brabant bevinden. Een creatieve en duurzame omgang met de omgeving vormt het basiscriterium van deze prijs, waarbij er rekening gehouden wordt met zowel historische als stedenbouwkundige, ruimtelijke en financiële elementen. Hierbij komen zowel nieuwbouw als renovatie in aanmerking en zowel individuele als collectieve woonprojecten. Deze moeten gerealiseerd zijn/worden tussen 15 mei 2009 en 29 maart 2013. Omdat een goede verstandhouding tussen bouwheer en architect essentieel is, wordt er verwacht dat zij samen een dossier indienen en zullen zij de eventuele prijs van 7000 euro gezamelijk ontvangen. Dossiers moeten ten laatste voor 29 maart 2013 ingediend worden.Foto: Lander Loeckx


De criteria

Ingezonden projecten zullen beoordeeld worden door een vijfkoppige jury, afkomstig uit uiteenlopende disciplines die acht belangrijke criteria in acht nemen bij de beoordeling. Zo zal er gekeken worden naar de manier waarop het project in de context is ingebed op historisch, ruimtelijk en financieel vlak. Ook zal er  uitgebreid bestudeerd worden of de historische betekenis van de bestaande gebouwen bewaard, gevaloriseerd en/of benadrukt werd door een hedendaagse vertaling. Verder zullen eveneens de vormgeving, de ruimtelijke kwaliteiten, de woonkwaliteiten, de duurzaamheid, de originaliteit en het innovatieve gehalte zal uitgebreid onder de loep genomen worden.


De prijzenpot


Het provinciebestuur beloont de architect en de bouwheer van het winnende project met een geldprijs van 3500 euro. Daarnaast zal de jury ook een aantal projecten die in het oog springen selecteren. Deze projecten worden opgenomen in een publicatie over de architectuurprijs en kunnen eventueel het onderwerp worden van publieksactiviteiten zoals een (groeps)tentoonstelling of architectuuruitstappen.


Kandidaat?

Kandidaten dienen voor 29 maart 2013 een dossier samen te stellen dat voldoet aan de criteria vermeld in het wedstrijdregelement. Dit kunt u hier terugvinden.

Deel dit artikel:

Onze partners