Jaaroverzicht 2010 - Focus op de zorgsector

De zorgsector is momenteel een van dé grote groeisectoren in de bouwwereld en we mogen ons hier dan ook aan heel wat prestigeopdrachten verwachten. Bovendien ziet ook de Vlaamse Bouwmeester deze sector als een speerpunt voor de komende jaren.

De zorgsector is momenteel een van dé grote groeisectoren in de bouwwereld en we mogen ons hier dan ook aan heel wat prestigeopdrachten verwachten. Bovendien ziet ook de Vlaamse Bouwmeester deze sector als een speerpunt voor de komende jaren.


 


Enkele in het oog springende projecten

Binnen de zorgsector worden de komende jaren heel wat in het oog springende projecten gerealiseerd. Zo werd in 2010 te Kortrijk een eerste vleugel van het nieuwe AZ Groeninge geopend in het stadsdeel Hoog-Kortrijk. Dit nieuwe ziekenhuis, dat momenteel nog maar voor een derde gebouwd is en bij voltooiing in 2016 met zo’n 1.051 bedden het grootste niet-universitaire ziekenhuis in Vlaanderen moet worden, is een ontwerp van het Oostenrijkse bureau Baumschlager & Eberlé in samenwerking met het Belgische osar. Het ontwerp tracht zich in te passen in het groene landschap door niet hoger dan 4 bovengrondse niveaus te gaan en organiseert de afdelingen rond grote patio’s en lichtschachten. Het ziekenhuis kenmerkt zich door een opvallende prefabbetonnen gevelopbouw met brise-soleils.


Detail gevelopbouw AZ Groeninge KortrijkIn Eeklo komt het nieuwe AZ Alma met zo’n 512 bedden, een ontwerp AAPROG architecten waarvan de ingebruikname voor 2015 gepland is. Dit project, dat ingepland word op een campus aan de rand van Eeklo, omvat naast de algemene diensten van een algemeen ziekenhuis ook een uitgebreide polikliniek, dagkliniek, revalidatie- en nierdialyseafdeling en wordt opgebouwd rondom een groot overdekt atrium.

 

AZ Alma, computerrender, AAPROG

 

Een derde opmerkelijk nieuw project is ongetwijfeld dat voor het nieuwe ziekenhuis voor Knokke-Heist, waarvoor BURO II, AAPROG en Boeckx & partners de handen in elkaar slaan. Dit futuristisch aandoend ontwerp was overigens ook een van de blikvangers van te tentoonstelling Horizon 8300 waarin het bestuur van Knokke hun visie rond de gewenste ontwikkeling van de badplaats toonden. Het nieuwe zorgcentrum omvat een ziekenhuis, een revalidatiecentrum, een zorghotel, een polikliniek, auditoria, een publieke evenementenruimte en een helihaven.
Duurzaamheid

Bij talrijke projecten ging gaandeweg ook steeds meer aandacht uit naar energiezuinigheid en duurzaamheid. Hierdoor hebben technieken als betonkernactivering en warmtekrachtkoppeling nu stilaan ook hun intrede gedaan in de zorgsector. In het nieuwe AZ Sint-Maarten te Mechelen opteerde VK Studio overigens ook voor een integraal waterbeheer door middel van groendaken en waterbekkens, een uiterst laag isolatiepeil dankzij een performante “huid” rond het gebouw, het uitschakelen van luchtlekken en een optimale warmterecuperatie. Daarnaast hanteerden zij, net als Baumschlager & Eberlé in Kortrijk, een uitgekiende zonnewering die meteen ook mee de architecturale identiteit van het gebouw zal bepalen.

AZ Sint-Maarten Mechelen, VK Studio.

 

Vakbeurs en innovatiewedstrijd

Afgelopen jaar pakte de vakbeurs Healthcare 2010 voor de derde keer uit met de Innovation to Care-award of kortweg I2C. De winnaars waren onder andere het OCMW te Mortsel van RDBM Architecten (Prijs van de vakjury) en het dienstencentrum Sens-City te Sint-Oda (Publieksprijs).

OCMW te Mortsel, RDBM ArchitectenNieuwe bouwmeester wil progressie in de zorgsector

Zowel de vorige als de derde en nieuwe Vlaams Bouwmeester hebben afgelopen jaar openlijk gepleit voor het opentrekken van de zorgsector naar een volwaardig ‘puzzelstuk’ binnen het bouwgebeuren. Vlaamsearchitectuur.be nam de proef op de som en nam een interview af met beide bouwmeester om hun concrete visie hierrond te achterhalen. Het volledige interview kan je hier terugvinden.

De Vlaamse Bouwmeesters Marcel Smets en Peter Swinnen

 


Specialisatie of net niet?

De bouwmeesters pleiten hierbij niet enkel voor vernieuwing in de zorgsector maar zijn tevens van mening dat specialisatie binnen deze sector geen must is om een project tot een goed einde te brengen. Dit is een mening die bureaus die zich gaandeweg binnen deze sector hebben gespecialiseerd hebben -uiteraard- niet delen, daar zij menen dat een gedegen kennis omtrent de specifieke regelgeving en normering alsook ervaring met de complexiteit van dergelijk opdrachten broodnodige componenten zijn om dergelijke grootschalige projecten tot een goed einde te brengen. Alvast voor stof tot discussie voor 2011…

Meer informatie omtrent de zorgsector kan je terugvinden in ons dossier hieromtrent.

 

Deel dit artikel:
Onze partners