Jaaroverzicht 2012: Architectuurboeken

Op de bouw- en architectuurdag op de Boekenbeurs organiseerde Architectura voor de eerste maal de wedstrijd Meest Inspirerende Architectuurboek van 2012. Maar daarnaast zijn er in 2012 nog veel nieuwe architectuurboeken op de markt gekomen. Architectura goot de belangrijkste boeken in een overzicht.
Op de bouw- en architectuurdag op de Boekenbeurs organiseerde Architectura voor de eerste maal de wedstrijd Meest Inspirerende Architectuurboek van 2012. Maar daarnaast zijn er in 2012 nog veel nieuwe architectuurboeken op de markt gekomen. Architectura goot de belangrijkste boeken in een overzicht.


Shortlist Meest Inspirerende Architectuurboek 2012


De Vylder Vinck Taillieu. 1 boek 2 / 1 boek 3 - Mer Paperkunsthalle (laureaat)
Nieuwe Werken & Woorden - Stéphane Beel - Lannoo (laureaat)
X Reflectie - Crepain Binst Architecture - Ludion
Belgium’s Best Buildings - Luster

School in de STAD/STAD in de school - ASP

Stadsvernieuwingsprojecten in Vlaanderen 2002-2011 - ASP

XX Models - Young Belgian Architecture - Bozar Books en A+

(Re)visiting-(re)inventing - BURO II - Sun Architecture
Architectuurboek Vlaanderen 2012

Bestaat er zoiets als een Vlaamse architectuur? Een architectuur die eigen is aan de nog jonge Europese regio die grote veranderingen ondergaat en tegelijkertijd volop op zoek is naar een identiteit? De projecten die in deze de jubileumeditie van dit Architectuurboek Vlaanderen zijn verzameld, tonen aan dat de architectuur in Vlaanderen een onderzoek is naar de essentiële taak van het bouwen. Maar de spraakmakende gebouwen en stedenbouwkundige projecten leveren ook een belangrijke en soms verrassende bijdrage aan de leefomgeving en illustreren het culturele elan van de regio.  
Met architectuur van 51N4E, architecten de vylder vinck taillieu, Atelier JPLX, awg architecten i.s.m. MTD Landschapsarchitecten en biq stadsontwerp, De Smet Vermeulen architecten, Diener & Diener Architekten, Gijs Van Vaerenbergh, Indra Janda, Marie-José Van Hee Architecten, Neutelings Riedijk Architects, Ney & Partners, noAarchitecten, Office Kersten Geers David Van Severen – Bureau Goddeeris Architecten, Robbrecht en Daem architecten en vele andere.


Het Huis - Middelheim Museum

Omwille van het grote succes verlengde het Middelheimmuseum de tentoonstelling van de Duitse kunstenaar Thomas Schütte in Het Huis tot 13 januari 2013. Eind juli verscheen bij uitgeverij LUDION een catalogus die de lezer meeneemt tijdens een wandeling door Het Huis en de tentoonstelling. Het boek bevat zwart/wit- beelden en kleurfoto’s van Kristien Daem en gesprekken met Paul Robbrecht en Thomas Schütte door respectievelijk Chris Dercon (directeur Tate Modern) en Julian Heynen (directeur Kunstsammlung Nordrhein Westfalen).


Turnhout 1212-2012, 800 jaar stad maken in de Kempen

Begin oktober werd ‘Turnhout 1212-2012, 800 jaar stad maken in de Kempen’ gepresenteerd. Dit door Brepols Publishers in beperkte oplage uitgegeven boek vertelt het verhaal van verleden, heden en toekomst van de Kempense stad. Het boek geeft een beeld van de stad van morgen en brengt een analyse van hoe Turnhout in zijn 800-jarige geschiedenis geworden is tot wat het vandaag is. Behalve een boek over stenen en stedenbouw is het eerst en vooral een boek dat op zoek gaat naar de identiteit, de verhalen en de dromen van de mensen en hun stad. 


Mijn Huis Mijn Architect 2012
Op zaterdag 29 en zondag 30 september zetten 170 woningen hun deuren open in Vlaanderen en Brussel. Zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten waren te bezoeken maar extra aandacht ging deze keer naar compacte en budgetvriendelijke woningen. Het nieuwe inspiratieboek 'Mijn Huis Mijn Architect 2012' dat in het kader van dit evenement het leven zag is een bron van informatie over bouwen en verbouwen. Naast een uitvoerige en geïllustreerde beschrijving van de woonprojecten, belicht het immers ook onderwerpen als de rol van de architect in het algemeen, renovatie, compact bouwen,…


Belgian Architecture Beyond Belgium
Op 28 februari stelde A+Editions 'Belgian Architecture Beyond Belgium' voor, het allereerste overzicht van de export van Belgische architectuur. Het boek bevat een korte geschiedenis van Belgische architectuur op de internationale bühne, de conclusies van rondetafelgesprekken tussen experts, en een selectie van exportprojecten van 25 Belgische architectuurbureaus, waaronder 51N4E, Robbrecht & Daem en Ney & Partners.


Belgisch Budget Bouwboek

Het Belgisch Budget Bouwboek is al enkele jaren een onmisbaar naslagwerk voor wie wil bouwen of verbouwen. De talrijke foto’s zijn een onuitputtelijke bron van inspiratie en de recente en nuttige informatie geeft uw bouw- of verbouwplannen een frisse impuls. De talloze tips en nuttig cijfermateriaal zetten u aan tot nadenken en vergelijken. Het BBB-boek zorgt ervoor dat u uw (ver-)bouwplannen op een realistische, kwaliteitsvolle én inspirerende manier kan realiseren.

Biografie Victor Horta

Victor Horta is een naam die klinkt als een klok. Hij is niet alleen bekend bij kunsthistorici en architecten, maar ook bij het grote publiek, al was het maar omdat zijn portret ooit een bankbiljet sierde. In mei 2012 werd in Bozar het boek “Victor Horta (1861-1947). Leven - Werk - Art Nouveau” voorgesteld . Dit prestigieuze boek, uitgegeven door het Mercatorfonds en de Fondation Lahaut, is ongelofelijk maar waar pas de eerste biografie over de beroemde Belgische architect die zijn hele bestaan aan zijn werk wijdde.

Fragment uit het woord vooraf van Werner Adriaenssens:

"Deze biografie geeft niet alleen voor het eerst een volledig overzicht van de ontwerpen van Horta, ze schetst ook een totaalbeeld van het leven van de architect, dat tot nog toe alleen fragmentarisch bekend was. Dit voegt een reële meerwaarde toe, omdat het meer inzicht verschaft in de totaliteit van het oeuvre. ‘Mijn ster was getaand, maar niet mijn architectuur, denk ik’, stelde Horta in 1939, toen hij zijn Memoires schreef, met gemengde gevoelens vast. Zijn architectuur is inderdaad niet gereduceerd tot een voetnoot in de geschiedenis, integendeel. Sinds 2000 werden vier van de door hem ontworpen woningen – Tassel, Solvay, Van Eetvelde en zijn eigen woning – door de Unesco erkend als werelderfgoed. Dit eerbetoon op zich volstaat al om de ster van Horta te doen schijnen. Deze biografie zal haar nog meer glans geven".


Bouwen aan de natie

In Brussel werd in april 2012 het boek Bouwen voor de natie van Hannes Pieters voorgesteld. De publicatie legt de totstandkoming bloot van een van de grootste stedenbouwkundige complexen in onze hoofdstad: de Brusselse Kunstberg en de Koninklijke Bibliotheek van België. De Koninklijke Albert I-Bibliotheek in Brussel kan beschouwd worden als een van de meest intrigerende 20ste-eeuwse overheidsgebouwen in de Belgische hoofdstad. Het indrukwekkende complex, ontworpen en uitgevoerd door de architecten Maurice Houyoux en Roland Delers (1954-1969), maakt deel uit van het grotere stedenbouwkundig geheel van de Kunstberg naar een ontwerp van Jules Ghobert (1956-1958).

Het boek ‘Bouwen voor de natie: de Albertina op de Brusselse Kunstberg’ wil de fascinerende gelaagdheid van de Kunstberg blootleggen. Op basis van uitvoerig archiefwerk gekoppeld aan gesprekken met ontwerpers, biedt het de eerste diepgravende analyse van de ontstaans- en bouwgeschiedenis van dit markante architectuurcomplex. De studie concentreert zich hierbij niet enkel op de architectuur, maar strekt zich uit over verschillende schaalniveaus, gaande van de stedenbouwkundige ontwikkeling van Brussel en de Kunstbergwijk, over de productie van monumentale architectuur tot en met de inrichting en uitrusting van een bibliotheek met nationaal prestige.
Deel dit artikel:

Onze partners