Kamgebouw is het nieuwe financiecentrum in Brugge

Onlangs werd het nieuwe financiecentrum in het Kamgebouw bij het station Brugge officieel geopend door Didier Reynders, Vice-Eerste Minister, Minister van Financien en voogdijminister van de Regie der Gebouwen, Jannie Haek, gedelegeerd bestuurder van de NMBS-Holding en Laurent Vrijdaghs, Administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen.
Onlangs werd het nieuwe financiecentrum in het Kamgebouw bij het station Brugge officieel geopend door Didier Reynders, Vice-Eerste Minister, Minister van Financien en voogdijminister van de Regie der Gebouwen, Jannie Haek, gedelegeerd bestuurder van de NMBS-Holding en Laurent Vrijdaghs, Administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen.Jannie Haek en Didier Reynders

Het financiecentrum bevindt zich in het rechtergedeelte van het Kamgebouw, een kantorencomplex gerealiseerd door de NMBS-Holding aan de kant Sint-Michiels van het station Brugge. Stations zijn levendige centra waar altijd wat te beleven valt en echte ontmoetingsplaatsen met tal van winkels en horecazaken. De NMBS-Holding speelt een doorslaggevende rol op het vlak van mobiliteit, door het realiseren van kantoren vlakbij stations draagt zij bij tot een vlottere mobiliteit

De Regie der Gebouwen huurt het gebouw ten behoeve van verschillende federale overheidsdiensten voor een periode van 27 jaar. De jaarlijkse huurprijs bedraagt ca. 2,7 miljoen euro.


Centralisatie van federale overheidsdiensten

Dankzij deze vastgoedoperatie worden verschillende diensten die voorheen versnipperd waren in de stad, op één plaats gecentraliseerd. Het kantoorgebouw is gemakkelijk bereikbaar voor de personen die er werken als voor de burger en deze centralisatie komt de dienstverlening aan de burger ten goede. Onder het kantorencomplex bevindt zich een ondergrondse parking voor 800 auto’s die wordt uitgebaat door B-Parking, een dochteronderneming van de NMBS-Holding. Op het niveau –1 bevindt zich een stalling voor 1750 fietsen.

Het Kamgebouw heeft een totale oppervlakte van 41.000 m². De Regie der Gebouwen huurt 17.412 m² kantoor- en archiefruimte , een stalling voor 135 fietsen en 132 ondergrondse parkeerplaatsen. Hiervan is 10.100 m² bestemd voor diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën zoals de diensten AKRED (Administratie kadaster, registratie en domeinen), het Aankoopcomité en enkele douanediensten. De taxatie- en invorderingsdiensten blijven in het administratief centrum Vincke- Dujardin gehuisvest.
Circa 4 500 m² wordt gehuurd voor de Federale Overheidsdienst Binnenlandse zaken, meer bepaald voor de federale diensten van de Gouverneur en het Rijksregister. Voor de diensten Toezicht Sociale Wetten en Toezicht Welzijn op het Werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg wordt zo’n 1 500 m² gehuurd. Daarnaast wordt ook het Geneeskundig Centrum van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid gehuisvest (750 m²) en tenslotte wordt zo’n 550 m² gehuurd voor het Medisch Centrum van de Federale Overheidsdienst Sociale Voorzorg.

Er werken ongeveer 430 personeelsleden in de gehuurde kantoren, waarvan 300 personeelsleden van de FOD Financiën. De personeelsleden kunnen gebruik maken van het personeelsrestaurant op het gelijkvloerse niveau.

De vrijgekomen gebouwen in de Hoogstraat, Ridderstraat en Breidelstraat worden op termijn verkocht. Daarnaast werden de huurcontracten van de gebouwen die niet nuttig meer zijn (Lange Rei, Katelijnestraat Gulden Vlieslaan, Rode Haanstraat, Wittemolenstraat, Baron Ruzettelaan, Hoefijzerlaan, Zwijnstraat en Philipsstockstraat) opgezegd en inmiddels verlaten met uitzondering van de huidige locatie van het personeelsrestaurant in de Philipsstockstraat, die eind juni zal verlaten worden.


Jacob Van Maerlantgebouw

De linker- en middenvleugel van het Kamgebouw, het Jacob Van Maerlantgebouw, verhuurt de NV Eurostation, een dochteronderneming van de NMBS-Holding, voor 30 jaar aan de Vlaamse overheid. Zij huisvesten hier een nieuw Vlaams Administratief Centrum (VAC) voor zo’n 800-tal ambtenaren. Een twintigtal Vlaamse administratieve diensten die zich nu op verschillende locaties bevinden, worden hier vanaf eind 2011 gecentraliseerd. De jaarlijkse huurprijs bedraagt circa 3,4 miljoen euro.


Tal van troeven

De ligging van het kamgebouw is ideaal. Vlakbij bevindt zich het station Brugge dat met dagelijks 17.000 instappende reizigers het belangrijkste station van West-Vlaanderen is.

In het midden van het kamgebouw bevindt zich een gloednieuwe stationshal. De glazen stationshal is een oase van licht. Dit geeft een aangenaam gevoel en draagt bij tot de veiligheid.

Zowel in de stationshal als in de onderdoorgang en het stationsgebouw kant centrum bevinden zich tal van winkels en horecazaken. Stations zijn efficiënte plekken waar men geen tijd verliest. De NMBS-Holding is de motor van een nieuwe genetwerkte mobiliteit door met alle betrokkenen na te denken over de best mogelijke vervoersoplossingen, door de juiste partners samen te brengen en samen
innovatieve oplossingen uit te werken.

De stationsomgeving van Brugge krijgt er heel wat nieuwe bewoners bij. Het is er een ideale mix van wonen, reizen, werken en winkelen. Kortom, een toplocatie en een nieuw kloppend hart van Brugge!
Technische fiche rechtervleugel Kamgebouw:


Bouwheer Kamgebouw:                NMBS-Holding
Huurder:                                        Regie der Gebouwen
Eindgebruiker:                               Federale Overheidsdienst Financiën (circa 10 100 m²)
                                                      FOD Binnenlandse zaken (circa 4 500 m²)
                                                      FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (1500 m²)
                                                      FOD Volksgezondheid (750 m²)
                                                      FOD Sociale Voorzorg (550 m²)
Totale ingehuurde oppervlakte:    17 412 m²
Ingehuurde parkings:                   132 parkeerplaatsen
Huurtermijn:                                  27 jaar
Huurprijs:                                      circa 2,7 miljoen euro/jaar

Deel dit artikel:

Onze partners