Kantoortoren De Brouckère krijgt nieuw jasje en nieuwe invulling

Het project Multi van CONIX RDBM Architects is geselecteerd als een van de laureaten voor ‘be exemplary 2017’. Het gaat om de herbestemming van een emblematisch, modernistisch kantoorgebouw aan De Brouckère in Brussel, als verbindende schakel met de publieke ruimte via een toegankelijke stadsplatform.

De minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi Vervoort, en de minister van Huisvesting, Milieu en Energie, Céline Fremault, hebben in mei 2017 samen de editie 2017 georganiseerd van de projectoproep ‘be exemplary’.

Het is hun ambitie de Brusselse vastgoedprojecten die een voorbeeldfunctie vervullen en vernieuwend zijn, te belonen.

 

Grootschalige reconversie

Uit de 26 ingediende kandidaturen heeft de jury het Multi-project als één van de 7 laureaten geselecteerd. Het gaat om een grootschalige reconversie met grote stedelijke uitdagingen: de herbestemming van een emblematisch, modernistisch kantoorgebouw en de creatie van een verbindende schakel door sterk in te werken op de behandeling en opening van de sokkel en het aanhechten ervan aan de publieke ruimte via een toegankelijke stadsplatform.  

Het project stelt zich een ambitieuze en nauwkeurige doelstelling op het vlak van hergebruik en behoud van een maximum aan componenten. De ambitie om ter plaatse op grote schaal te gaan hergebruiken is vernieuwend en moet een voorbeeld zijn voor andere vergelijkbare projecten.

Een sleutel tot succes is de betrokkenheid van partners in de circulaire economie vanaf het voorontwerp.

De belangrijkste uitgangspunten van het project zijn:

 • Het exemplarische aanpakken van het debat publiek te organiseren en door het op te bouwen met pertinente grafische documenten.
 • Het transformeren van een eenzijdig kantoorgebouw naar een gemengd programma met publieke meerwaarde.
 • Het aangaan van de ontwerpmatig dialoog met de mathematische eigenheid van het bestaande gebouw en het in zijn waarde erkennen en dat versterken.
 • Het opvatten van het project als publiek interieur en stedelijk platform: het gebouw omvormen tot een stedelijke ruimtewisselaar: tussen de grootstedelijke ruimte van de Anspachlaan en de historische wijk Sint-Katelijne; tussen publiek exterieur en publiek interieur; tussen 1966 en 2020.
 • Het omvormen van de vergeten, stille achterkant van het gebouw tot een levendige voorkant door de creatie van een collectief platform; het weghalen van de uitritten van de parking uit de publieke ruimte om daardoor ruimte voor een nieuwe stedelijke binnen- en buitenruimte te creëren.
 • Het hernieuwen en  het open maken van de donkere sokkel met democratische functies zoals DePost, MIVB, publiek interieur en horeca.
 • Het realiseren van twee atriums  in de donkere sokkel.
 • Het uitbreiden van een volume die de verhoudingen van het oorspronkelijk gebouw respecteert. Het zorgt ervoor dat het project ruimtelijk en energetisch performant gemaakt wordt. Hierdoor wordt er ruimte gecreëerd voor een unieke wintertuin op de bovenste laag.

De transformatie van deze kantoortoren heeft als doel van een eenzijdig kantoorgebouw naar een gemengd programma met een publieke meerwaarde te gaan.

 

Katalysator voor de voetgangerszone

Het wordt een katalysator voor de voetgangerszone, een connector voor de publieke ruimtes in de omgeving. Het is een transformatie van een zwarte zware doos naar een transparant, uitnodigend geheel.

De ambities voor Multi -nieuwe naam voor de Brouckèretoren- bestaan uit het realiseren van een actueel en relevant project door een grondig onderzoek naar zijn ruimtelijke en maatschappelijke context. Door het begrijpen van de huidige rol en de potentie van het gebouw wordt het nieuwe project voorgesteld. Als ‘Urban Platform’ kan het project een connector zijn tussen de verschillende omliggende buurten.

 

Bruxellisation

Multi is een exponent van de Bruxellisation en onderdeel van het Manhattan project – een stedenbouwkundig project voor Brussel in de jaren zestig.

Het onderzoek van de huidige performantie en het potentieel van het bestaande gebouw op het gebied van duurzaamheid en transformeerbaarheid leiden tot het realiseren van een hoog performant stedelijk project. Als “Urban Platform” en ‘Urban Connector’ ambieert het project de realisatie van het voetgangersgebied te ondersteunen en te versterken.

Dit kan gebeuren door het gebouw maximaal voor het publiek toegankelijk te maken, door enkele bijzonder plekken en potenties te actualiseren -zoals de stedelijke terrassen, de stedelijke tuinen- en door de buitenruimte rond het gebouw maximaal als waardevolle ruimte met een publiek karakter in te richten.

Om tot een gedragen maatschappelijk relevant project te komen, dat reageert op actuele stedelijke urgenties, volgt CONIX RDBM Architects een emblematische aanpak. De transparante dialoog, het ontwerpmatig onderzoek, het duurzaamheidsonderzoek (BREEAM) en de herbruikbaarheid nemen daarin een centrale positie.

Dit project is tot stand gekomen met de medewerking van: 

 • CONIX RDBM Architects
 • WHITEWOOD
 • ROTOR
 • 3E
 • SGI
 • CES
 • DW PARTNERS
 • SECO
 • ECOWORKS
 • KING OF HEARTS
 • STEDENBOUWKUNDIG ADVIES Kim De Ryck

Bron: CONIX RDBM Architects

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage