Klein Rijsel (Abscis Architecten - A2D Architects)

Momenteel verrijst de woonontwikkeling Klein Rijsel in de stationsomgeving van Leuven. Voor het architecturaal ontwerp van sociale woningen en starterswoningen met ondergrondse parking en omgevingsaanleg bundelden Abscis Architecten en AD Architects de krachten. 

Het projectgebied, dat gelegen is langsheen de spoorwegbundel aan het station van Leuven, is in veel opzichten een opmerkelijke site.  Het ligt op wandelafstand van het station van Leuven, in de schaduw van de nieuwe grootschalige stationsontwikkelingen, en sluit tegelijk aan bij de bestaande kleinschalige woonwijk ‘Klein Rijsel’. 

 

Schaalbreuk 

Het ontwerp vormt in vele aspecten een antwoord op een actuele stedelijk ontwerpvraag, met name hoe omgaan met de schaalbreuk tussen enerzijds de nieuwe grootschalige kantoorfuncties in het kader van de herstructurering van de stationsomgeving en anderzijds de bestaande kleinschalige woonfuncties in de wijk ‘Klein Rijsel’ met eerder kleinere woningen. 

In deze woonwijk is de kwaliteit van de publieke ruimte nog voor verbetering vatbaar, daar waar de nieuwe stationsontwikkeling wel reeds kwaliteit in architectuur én publieke ruimte nastreeft.  In die zin kan de ontwikkeling van het studiegebied een katalysator vormen voor de opwaardering van de wijk ‘Klein Rijsel’ en vormt het ontwerp een brug tussen beide stadsdelen. 

 

Scharnierpunt

Het studiegebied ligt op een scharnierpunt tussen beide.  Het ontwerp vormt door de schaal en de schikking van bouwblokken een overgang tussen lineaire ontwikkeling langsheen de spoorweg en de kleinere bouwblokken van de wijk ‘Klein Rijsel’.  Het ontwerp verweeft de verschillende schalen, zo krijgt de wijk ‘Klein Rijsel’ aan de Boulevardstraat de schaal van de aanliggende bebouwing rond een nieuwe straat die de verbinding vormt met de bestaande Klein Rijselstraat.  Aan de andere zijde sluit een ‘stoerder’ bouwblok aan bij de schaal van het Provinciehuis.

 

Akoestische studie

Omwille van de ligging vlakbij het station van Leuven zijn bijkomende akoestische studies gebeurd. Deze hebben geleid naar een aantal richtlijnen (o.a. verzwaren van de massa van de buitengevels én gebruik van akoestische isolatie).

 

Duurzame materialen

De bouwheer AGSL had ook bijkomende eisen naar gebruik van duurzame materialen. Wat betreft gevelmaterialen is er gekozen voor een combinatie van parament als gevelmateriaal en een leiengevel met rotswolisolatie.  Daarnaast werd ook de Kooltherm® K8 Spouwplaat van Kingspan toegepast in het project.  Het buitenschrijnwerk is aluminium.  Materialen zoals pvc en PUR worden niet gebruikt. Er is een centrale stookplaats voorzien in plaats van individuele energievoorzieningen.

Bron: ABSCIS ARCHITECTEN

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage