Knauf ontwikkelt SoundProtection Systems voor scholenbouw en zorgsector

Inspelend op de steeds strengere regelgeving en het stijgend aantal gezondheidsproblemen door lawaaihinder, heeft Knauf met zijn SoundProtection Systems een geïntegreerd systeem ontwikkeld dat een antwoord moet bieden op de meest uiteenlopende geluidseisen. Een studie van het Laboratorium Akoestiek van de K.U.Leuven toont aan dat SoundProtection Systems een geluidsverzwakking kan realiseren van meer dan 70 dB. Knauf richt zich met dit nieuwe systeem vooral op de scholenbouw en de zorgsector.

Inspelend op de steeds strengere regelgeving en het stijgend aantal gezondheidsproblemen door lawaaihinder, heeft Knauf met zijn SoundProtection Systems een geïntegreerd systeem ontwikkeld dat een antwoord moet bieden op de meest uiteenlopende geluidseisen. Een studie van het Laboratorium Akoestiek van de K.U.Leuven toont aan dat SoundProtection Systems een geluidsverzwakking kan realiseren van meer dan 70 dB. Knauf richt zich met dit nieuwe systeem vooral op de scholenbouw en de zorgsector.

Met SoundProtection Systems wil Knauf tegemoet komen aan de sterk verstrengde nationale en internationale regelgeving. Een studie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) toont aan dat veelvuldige blootstelling aan lawaaihinder resulteert in een verkorte levensduur en dat het in Europa al meer dan 1,6 miljoen mensenlevens gekost heeft.

Met diens lichte scheidingswanden wil Knauf een alternatief bieden voor zware, massieve constructies. Het bedrijf benadrukt dat de wanden snel geplaatst worden, minder plaats innemen en dat ze indien nodig ook gemakkelijk gedemonteerd kunnen worden.


Totaalsysteem

SoundProtection Systems werd ontwikkeld als een totaalconcept waarbij alle onderdelen – gipsplaten, profielen en minerale wol - op elkaar afgestemd worden. De SoundProtection Systems zijn gebaseerd op het massa-veer-massaprincipe. Twee (of meer) gipsplaten aan de buitenkant vormen de massa. Daartussen bevindt zich de verbindende veer (profielen, luchtspouw en minerale wol) die de trillingen van de ene naar de andere plaat minimaliseren. Dit principe wordt al geruime tijd toegepast.

Drie systemen
 

Omdat de akoestische en andere eisen sterk verschillen van project tot project, biedt Knauf met SoundProtection Systems de keuze tussen drie systemen die hun naam ontlenen aan de gipsplaat die als basis dient: Diamond Board, Soundshield en Silent Board.

Soundshield is volgens Knauf geschikt voor de meest frequente situaties waarbij hogere eisen aan de akoestiek gesteld worden dan normaal. De speciaal afgestemde geluidsafzwakkende kern moet akoestische schilden creëren waarmee de geluidsdoorgang tussen twee ruimtes geneutraliseerd wordt.

Het Diamond Board Wandsysteem is op akoestisch vlak vergelijkbaar met Soundshield, maar de plaat heeft een veel hogere densiteit. Dit vertaalt zich in een hogere breuksterkte, stootvastheid, brandveiligheid en een hogere weerstand tegen water. Volgens Knauf is dit systeem zeer geschikt  voor gebruik in druk bezochte ruimtes zoals scholen, ziekenhuizen en openbare gebouwen.

Met Silent Board wil Knauf voldoen aan de allerhoogste eisen inzake geluidsverzwakking. Door de toepassing van een lagere buigstijfheid gekoppeld aan een verhoogde oppervlaktemassa kan met een 12.5 mm dikke plaat een geluidsverzwakking van meer dan 70 db gerealiseerd worden.

Diamond Board
Silent Board
Soundshield


Profielen en minerale wol 

Knauf hield ook rekening met de invloed van de profielen en de glaswol op de akoestische prestaties van SoundProtection Systems. Knauf opteerde voor minerale wol omdat dit naar hun mening een materiaal is dat als geen ander de geluidsvoortplanting in de spouw dempt en zo sterk bijdraagt tot de massa-veer-massawerking. In SoundProtection Systems wordt gewerkt met glaswol TP 416 dat verder moet bijdragen tot de akoestische werking.

Daarnaast ontwikkelde Knauf ook nieuwe profielen. Het MW-profiel heeft een M-vorm waardoor het veereffect in de spouw versterkt wordt. Daarnaast is er ook het Magnum Plus Profiel. Doordat de twee openstaande zijden geribd zijn, wordt het rechtsreeks contact tussen plaat en profiel sterk verminderd, wat resulteert in een betere geluidsverzwakking. Omdat de profielen verkrijgbaar zijn in breedtes tot 100 mm, is het mogelijk om met één enkel profiel meervoudige wanden te realiseren. Een ontdubbeling van het metalen frame is dus niet nodig.

Steeds strengere regelgeving

De akoestische eisen zijn al sterk geëvolueerd ten opzichte van enkele decennia geleden. De eisen worden terecht steeds strenger. De akoestische situatie nu is onmogelijk te vergelijken met de toestand van enkele decennia geleden. De sterke toename van het verkeer, meer geluidshinder door ventilatiesystemen, de groeiende populatie en tal van andere factoren hebben de wetgevers genoodzaakt de regels te verscherpen. Dat was ook nodig om de wetten aan te passen aan de Europese terminologie en evaluatieprocedures. Dat leidde enkele jaren geleden tot de invoering van de nieuwe norm NBN S 01-400-1 die de akoestische eisen voor woongebouwen vastlegt. Deze nieuwe norm wordt ook vaak gehanteerd als norm voor andere gebouwen, maar binnenkort zullen er ook aparte akoestische normen voor specifieke gebouwen komen. Zo zal binnenkort de norm NBN S 01-400-2 ‘akoestische criteria van schoolgebouwen’ van kracht worden. Hierbij worden alle schoollokalen in functie van hun gebruik ingedeeld in categorieën op basis van de verwachte lucht- en geluidsproductie en hun gevoeligheid voor lawaaihinder.

Scholen en zorgsector als speerpunten 

Schoolgebouwen komen in de vernieuwde wetgeving eerst aan de beurt. Dit is het gevolg van een inhaalbeweging in de scholenbouw waardoor er de volgende jaren talrijke nieuwe schoolgebouwen gerealiseerd zullen worden. Omdat scholen van nature uit een lawaaierige omgeving vormen en het akoestisch comfort een niet te onderschatten impact heeft op de leerresultaten, is men verplicht om de lat inzake geluidsisolatie heel hoog te leggen.
Knauf wil met diens gipsplaten inspelen op deze evolutie. Zij gaan prat op de akoestische prestaties van hun platen en garanderen daarnaast ook een goede brandweerstand en stootvastheid.  Vanuit dit oogpunt willen zij naast scholenbouw ook de zorgsector een van hun speerpunten maken.

Duurzaamheid 

Naast het beperken van geluidshinder wil Knauf duurzaamheid ook in het productieproces centraal stellen. Het bedrijf wil  de CO²-uitstoot bij fabricatie van zowel de minerale wol als de gipskartonplaten tot een minimum beperken. De minerale wollen worden gemaakt volgens het ECOSE-technology op basis van een nieuw volledig biologisch bindmiddel. Knauf ontwikkelde bovendien een methode om een hoog percentage van het werfafval (gips en gipskartonplaten) en afbraak te recycleren. Gips is hiermee een van de weinige materialen die via recyclage bijna volledig terug kunnen aangewend worden als primaire grondstof voor zijn eigen productie.

 

Deel dit artikel:

Onze partners