Kwaliteitskamer VakWeRK lanceert oproep naar ontwerpers

De kwaliteitskamer VakWeRK, een samenwerkingsverband van de streekontwikkelingsintercommunales Interwaas, Solva en Veneco, lanceert een oproep naar ontwerpers en ontwerpbureaus die deel willen uitmaken van de thematische referentielijsten van VakWeRK.

Deze thematische lijsten worden aangelegd als referentie en inspiratie voor de lokale besturen binnen de werkingsgebieden van de VakWeRK-intercommunales. Hiermee reiken ze een overzicht aan met goede voorbeelden en geven ze meer inzicht in welke ontwerpers en ontwerpbureaus voeling hebben met deze thema’s en de specificiteit van het werkingsgebied.

De lijsten kunnen de lokale besturen inspiratie bieden bij het begeleiden van bouw- en omgevingsprojecten. Daarnaast kunnen ze ingezet worden bij het aanschrijven van ontwerpers voor beperkte overheidsopdrachten.

 

Zes verschillende thema’s

De lijsten worden aangelegd in zes verschillende thema’s;

  • Herbestemming erfgoed
  • Bouwen in (stads)landschappelijke waardevolle omgeving
  • In- en uitbreidingsprojecten
  • Bouwen van kleine publieke opdrachten
  • Ontwerpend onderzoek, ruimtelijke visievorming en materplannen
  • Landschap en publieke ruimte

Per thema maakt de kwaliteitskamer een shortlist van maximaal 10 ontwerpbureaus- of teams.

 

Kandidatuurstelling

Kan jij jouw ervaring en expertise aantonen in één of meerdere van de bovenstaande thema’s? En ben je geïnteresseerd om deel uit te maken van deze thematische referentielijsten? Dan kan je jouw kandidatuur indienen vanaf donderdag 15 december 2022 tot en met woensdag 15 februari 2023.  Dit kan door te mailen naar tina.verschueren@veneco.be.

Meer informatie over deze oproep en de selectiecriteria kan je terugvinden in deze brochure.

Bron: VakWeRK
Deel dit artikel:

Onze partners