Laboratoire en Sergison Bates architects ontwerpen nieuwe PXL-Businesshub in Hasselt

© Laboratoire & Sergison Bates architects
© Laboratoire & Sergison Bates architects

Een samenwerkingsverband tussen Londense en Luikse architectenbureaus is geselecteerd om de nieuwe PXL-Businesshub in Hasselt te ontwerpen. Onder begeleiding van de Vlaams Bouwmeester organiseerden Hogeschool PXL en SyntraPXL een architectuurwedstrijd voor dit project. Uit zestig inzendingen kwam het ontwerp van Laboratoire uit Luik en Sergison Bates architects uit Londen als winnaar uit de bus.

Het winnende team zal nu hun concept voor de PXL-Businesshub verder uitwerken. De focus van het project ligt op het renoveren en uitbreiden van twee onderwijsgebouwen uit de jaren 70 en 90, die momenteel dienst doen als thuisbasis voor de afdelingen Handel, IT en SyntraPXL. De herbestemming van de twee bestaande gebouwen wordt aangevuld met een aangrenzende nieuwbouw. Een nieuwe bakstenen gevel zal de verschillende onderdelen samenvoegen tot een coherent geheel.

 

Mercado

He nieuwe complex moet een brug slaan tussen onderwijs en ondernemerschap. De Businesshub zal vooral dienen als centrum voor studenten die ondernemersopleidingen volgen en voor ondernemers en onderzoekers die zich richten op innovatie. De sectoren financiën, administratie, economie, handel en nijverheid, die samen meer dan 40% van de Limburgse economie vertegenwoordigen, zullen in dit nieuwe centrum worden ondergebracht. Centraal in het ontwerp staat een ruimte geïnspireerd op een 'mercado' of handelsplaats, compleet met tribunes voor studiedagen en onderzoekslokalen.

 

Masterplan Elfde Linie

Het project is een onderdeel van het uitgebreide 'Masterplan Elfde Linie', dat de campus zal transformeren naar een Amerikaans model. De totale kosten voor de Businesshub zijn geraamd op 27,5 miljoen euro, exclusief de kosten voor een nieuwe voetgangers- en fietsbrug over de grote ring van Hasselt. In de eerste fase wordt het nieuwe gebouw opgetrokken tussen het bestaande kubusvormige PXL Business-gebouw en de handelsschool, met oplevering gepland vóór het begin van het academiejaar 2026. Daarna zal de renovatie van het kubusgebouw starten, die tegen het start van het daaropvolgende academiejaar afgerond moet zijn.

Bron: VRT
Deel dit artikel:
Onze partners