Reeks goedgekeurde bouwprojecten moet Limburg duurzamer en competitiever maken

De bouwkosten van Bouwcampus 2.0 op de universitaire campus in Diepenbeek worden geraamd op 25,9 miljoen euro. Daarvan legt Europa 9,4 miljoen euro op tafel.
Een impressie van de toekomstige mercado in de PXL BusinessHUB.
Zo zal de nieuwe fiets-en voetgangersbrug eruitzien aan de scholencampus in Hasselt. PXL zal haar BussinessHUB op de fietsbrug laten aansluiten.

De taskforce van SALKturbo heeft aan 8 projecten het SALKturbo-label toegekend. Dit betekent dat deze projecten een bijdrage leveren aan de ambitie om de Limburgse economie competitiever, digitaler, duurzamer en inclusiever te maken. De teller staat inmiddels op 82 SALKturbo-projecten, goed voor een investeringsvolume van meer dan 232 miljoen euro. “Vijf van deze projecten kunnen onmiddellijk van start gaan omdat de Taskforce ook de inzet van Europese middelen heeft goedgekeurd”, aldus Vlaams minister van Economie en Innovatie Jo Brouns en voorzitter van de Taskforce SALKturbo Tom Vandeput. Ook drie projecten van de vorige rondes krijgen EFRO-steun.

In totaal wordt tijdens deze goedkeuringsronde 18,6 miljoen euro Europese steun naar Limburg gehaald. Bijna 9,5 miljoen euro hiervan is gereserveerd voor Bouwcampus 2.0. Die zal een centrale plaats worden waar ondernemers, onderzoekers en overheden samenwerken aan innovatieve oplossingen voor betaalbaar en toekomstgericht bouwen. De focus ligt op hernieuwbare energie, herbruikbare bouwelementen en het hergebruik van water.

 

Bouwcampus 2.0

Het hoofdgebouw van Bouwcampus 2.0 zal flexibel aanpasbaar zijn met een vast basisvolume dat op modulaire wijze kan worden uitgebreid als bijkomende capaciteit wordt vereist. De kern van de onderzoekinfrastructuur wordt gevormd door het Application Center Circular Construction (AC³) met meerdere complementaire onderzoeklabo’s die een versnelde opschaling en marktintroductie van circulaire bouwoplossingen mogelijk moeten maken. In de demonstratieruimte worden de concrete resultaten van het onderzoek op de Bouwcampus voorgesteld en zullen er ruimtes komen om de brede bouwsector te informeren, inspireren en verder te professionaliseren.

De EFRO-middelen geven ook een impuls aan de stedelijke ontwikkeling. “Met de PXL Energiehub en de Hoebanxsite worden twee sites in Hasselt gecreëerd die een toonbeeld zijn van duurzame energievoorziening in een stedelijke context. Dergelijke projecten passen volledige in de transitie naar een duurzame economie en samenleving. De economie van morgen zal duurzaam zijn of niet zijn”, aldus nog Vlaams minister Jo Brouns.

 

PXL EnergieHUB

In dit project wordt aardwarmte gebruikt om het nieuwe PXL BusinessHUB gebouw te verwarmen. Ook een vijftal aanpalende PXL-gebouwen en externe gebouwen rond de campus kunnen aansluiten op dit geothermische net. Daarmee wordt niet alleen het winnen maar ook het uitwisselen van warmte en koeling op basis van geothermie beoogd. Voor de PXL BusinessHUB is dit meteen dé kans om in één beweging sterk in te zetten op nog meer duurzaamheid en dit niet alleen voor het nieuwe gebouw in termen van bouwproces en toekomstige energieconsumptie, maar ook op de volledige campus en de zone er rond.

De PXL BusinessHUB zal zo een gebouw worden waar bedrijven nieuwe producten ontwikkelen en tegelijk in contact komen met onderzoek rond hernieuwbare Energie en verduurzaming en de verwarmings- en koelingssystemen in actie zien.

 

Hernieuwbare energie Hoebanxsite

De Universiteit Hasselt en De Elfde Linie NV hebben een gezamenlijke, complementaire behoefte aan het verwarmen, koelen van hun gebouwen. Deze uitdaging geldt op de Hoebanxsite overdag voor de universiteitscampus, en ’s avonds voor de studentenhuisvesting van De Elfde Linie NV. In plaats van fossiele brandstoffen zoals aardgas, waar de universiteit in theorie nog voor kan opteren, kiezen deze organisaties er bewust voor om door hun gezamenlijke inspanningen voor een bijzonder ambitieus energietransitieplan te gaan en duurzame energiebronnen te integreren op de campus.

In de eerste fase worden een geothermische installatie en een micro-stadsnetwerk geïnstalleerd. De nieuwe gebouwen van de Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen evenals een nieuw gebouw voor studentenhuisvesting worden hierop aangesloten. Later worden ook de Faculteit Rechten en het Rectoraatsgebouw, alsook een nieuw residentieel project op de site gekoppeld aan dit netwerk.

 

Boost2bike

Een ander project van Hogeschool PXL – Boost2bike – zet dan weer in op mobiliteit en de bouw van een nieuwe fietsbrug. Dagelijks komen duizenden mensen met de wagen uit heel Limburg en Vlaanderen naar de Elfde Liniecampus. Dit zorgt voor een enorme druk op het parkeeraanbod. Bovendien moet steeds meer fiets- en voetgangersverkeer de Grote Ring oversteken als gevolg van de toename van het aantal studenten (aan bv. het departement PXL Music, gelegen buiten de Grote Ring), maar ook de groei in bedrijvigheid in de zone Quartier Canal.

Om dit veiliger te maken is het Vlaams gewest via het Agentschap Wegen en Verkeer momenteel bezig met de voorbereidende werken voor de bouw van een fietsbrug. Deze fietsbrug over de Grote Ring is een belangrijke koppeling van fietssnelwegen met het stedelijk net en dus met PXL en de binnenstad. Hogeschool PXL wil hier actief op intekenen. Via Boost2bike wil PXL de BussinessHUB laten aansluiten op een geplaande fietsbrug over de Grote Ring van Hasselt. Een aftakking zal ervoor zorgen dat je met de fiets de BusinessHUB en de campus kan oprijden. Daarmee moet dit project bijdragen aan de shift naar duurzame mobiliteit op de scholencampus.

 

Talent Campus

Tot slot is er ook Talent Campus, een project van Syntra PXL en de gemeente Pelt, dat de bouw omhelst van een epicentrum voor opleiding, ondernemerschap en dienstverlening in Noord-Limburg. In dit project wordt op ‘Educatief Centrum Hoekstraat’ een tweede campusgebouw gerealiseerd.  De Talent Campus focust op opleidingen rond techniek en reparaties gericht op de stad van de toekomst en het leven, leren en werken in 2050.

In eerste instantie zullen hier de PXL STEM Academy, een fiets- en gereedschapsbib en een repaircafé in worden ondergebracht. De techniekopstellingen worden mobiel opgesteld zodat ook andere opleidingsverstrekkers, het bedrijfsleven en (sociale) organisaties gebruik kunnen maken van de infrastructuur. Op tussenverdieping worden er hybride leslokalen voor theorielessen en opleidingssessies ingericht.

Bron: POM Limburg
Deel dit artikel:
Onze partners