Zoektocht bouwteam opgestart voor nieuwe Bouwcampus Diepenbeek

Om te evolueren tot de koploper in digitaal en circulair bouwen lanceren POM Limburg en partners een aanbesteding voor het optrekken van een gebouw dat past in de vooruitstrevende doelstellingen van het Masterplan Campus Diepenbeek. De nieuwe Bouwcampus 2.0 moet een voedingsbodem worden voor innovaties in de bouwsector en zal zo duurzaam mogelijk worden gebouwd op basis van circulaire en modulaire bouwprincipes. Op 27 maart organiseert POM Limburg een infomoment voor mogelijke kandidaat-architecten en -aannemers.

De Bouwcampus is - naast de Health Campus - één van de twee grote themacampussen die POM Limburg op Limburg DC, de nieuwe campus in Diepenbeek, ontwikkelt. Bouwcampus 2.0 moet uitgroeien tot de spil van innovatie in de bouw, en wordt dan ook zo duurzaam mogelijk gebouwd. Gedeputeerde voor Economie en voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput: “Wie een campus bouwt rond innovatieve ideeën in de bouw, moet de daad bij het woord voegen. Dat doen we dan ook. Het gebouw wordt met een zo minimaal mogelijke voetafdruk opgetrokken, volgens de hedendaagse principes van circulair en modulair bouwen. Het wordt het toonbeeld van innovatie, doorgedreven duurzaamheid en flexibiliteit.”

 

Koploper

Op Bouwcampus 2.0 zal alles draaien rond innovatieve experimenten. Verschillende spelers uit de bouwsector zullen elkaar ontmoeten op de campus en er kennis uitwisselen. De sector vecht al jaren tegen een hoge afvalberg en lage rendabiliteit. Tom Vandeput: “Twee grote uitdagingen die een belangrijke transitie van de sector vragen. Die naar digitaal en circulair bouwen. Limburg wil daar niet minder dan koploper in worden, met Bouwcampus 2.0 als uithangbord.”

 

Meer doen met minder ruimte

Om de voetafdruk van de campus te verkleinen, is het basisbouwprincipe ‘meer doen met minder ruimte’. Dat betekent onder meer dat er zoveel mogelijk in de hoogte wordt gebouwd, boven op de bestaande verhardingen. Het gebouw wordt ook modulair: met zo weinig mogelijk technische ingrepen kan het snel aangepast worden naar een andere vorm of functionaliteit. Verder is duurzame energie een belangrijk focuspunt. Circulaire bouwprincipes worden zoveel als mogelijk geïntegreerd.

 

Infomoment

De aanbestedingsprocedure voor de samenstelling van het multidisciplinair team, met onder meer een aannemer en architect, wordt nu opgestart. In dat kader organiseert POM Limburg een infomoment voor mogelijke kandidaten op maandag 27 maart. Wie zich kandidaat wil stellen, moet verplicht op dit moment aanwezig zijn. Tom Vandeput: “Tijdens de sessie lichten we onze ambities, verwachtingen en de verdere procedure toe. Mogelijke kandidaten krijgen de kans om vragen te stellen.” Inschrijven voor het infomoment kan via de website van POM Limburg.

 

Meer info over de aanbesteding vind je op de website van POM Limburg.

Bron: POM Limburg
Deel dit artikel:
Onze partners