Lokale hernieuwbare energie delen, het is mogelijk!

Ben je architect? Ontdek hoe jouw klanten kunnen gebruikmaken van de hernieuwbare energie die vlakbij hem/haar in Brussel wordt geproduceerd en die kan delen rechtstreeks met de buurt, binnen het appartementsgebouw of zelfs in de wijk! 

Is de bouwheer van plan fotovoltaïsche panelen op het dak van zijn gebouw te plaatsen? Moedig hem aan om zijn installatie te maximaliseren. Het stroomoverschot kan lokaal gedeeld worden! Het is nu mogelijk en financieel interessant.

 

Hernieuwbare energie in kort circuit

Als er meer hernieuwbare energie werd opgewekt dan verbruikt, werd het overschot tot hiertoe terug in het net geïnjecteerd. Vanaf nu kunnen buren het rechtstreeks met elkaar delen, binnen een gebouw of zelfs in een wijk. Wanneer meer dan twee verbruikers die niet in hetzelfde gebouw gevestigd zijn energie willen delen, moeten ze een energiegemeenschap oprichten. Het kan gaan om het delen van energie voor verbruik maar ook voor andere activiteiten zoals energieopslag of het voeden van oplaadpunten voor elektrische wagens. De details van de toegestane activiteiten variëren naargelang welke vorm wordt gekozen uit de drie die de regelgeving definieert: een energiegemeenschap van burgers, een hernieuwbare of een lokale.

 

Om te genieten van een beter tarief 

Iedereen wint door te delen! Verbruikers kunnen lokaal opgewekte energie goedkoop aankopen. En de eigenaar van de installatie kan zijn stroomoverschot aan een hogere prijs verkopen dan wanneer hij het terugstuurt in het net. Hij kan ook collectief besluiten dat die energie gratis is. In dat geval moet hij alleen de gereguleerde kosten betalen, namelijk de taksen, toeslagen en vergoedingen voor het gebruik van het net, die variëren naargelang de configuratie van de groep. Hoe dichter bij elkaar de leden van een groep gevestigd zijn, in hetzelfde gebouw of aangesloten op dezelfde netwerkcabine, hoe lager de netwerkkosten. Soms zijn er zelfs helemaal geen! In elk geval wint iedereen aan autonomie, met echte garanties over de hernieuwbare en lokale herkomst van de energie, en dragen ze allen heel concreet bij aan de energietransitie. 

 

Wat heeft jouw klant nodig? 

Dit zijn de vereisten om het deelsysteem in te stellen:

  1. Een locatie hebben die geschikt is voor een hernieuwbare energiebron. In het Brussels Gewest hebben fotovoltaïsche installaties het grootste productiepotentieel. Maak een eerste inschatting met behulp van de zonnekaart van het Brussels Gewest. 
  2. Een groep oprichten om energie te delen en de manier van delen bepalen.
  3. Bij het oprichten van een energiegemeenschap een vergunning verkrijgen, geldig voor een hernieuwbare periode van 10 jaar, van Brugel, de regulerende instantie voor gas en elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
  4. Uw project activeren bij Sibelga en bij elk groepslid een slimme meter laten plaatsen.  De installatie is gratis voor wie meedoet met een energiedeelproject. 

 

Maak gebruik van gratis begeleiding

Leefmilieu Brussel biedt gratis specifieke begeleiding om eenieder te helpen een energiedeelproject op te zetten. In elke fase van het project kan men beroep doen op de diensten van de Facilitator Energiedelen en Energiegemeenschappen van Leefmilieu Brussel , op juridisch, technisch en administratief vlak, voor communicatie en de mobilisatie van groepsleden. 

Meer weten?

Contacteer de diensten van de Facilitator Energiedelen en Energiegemeenschappen 

Seminarie Energiedelen en energiegemeenschappen op 26/05

Bron: Leefmilieu Brussel
Deel dit artikel:

Onze partners