Luchtfiltratiesystemen kunnen miljoenen levens redden

Elke dag sterven er mensen door te ademen. Op een gemiddelde dag sterven 20.000 mensen voortijdig, omdat de lucht die ze inademen vervuild is. Toch moeten we blijven ademen. Met moderne luchtfiltratiesystemen is het mogelijk om de gevaarlijke deeltjes in de lucht op te vangen en te filteren, waardoor miljoenen levens worden gered en de wereldwijde klimaatverandering wordt beperkt.

Uit gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) blijkt dat 99% van de wereldbevolking lucht inademt die de WHO-richtlijnen voor luchtkwaliteit overtreft. Lage-inkomenslanden worden het hardst getroffen. Als het gaat om het aantal doden door luchtvervuiling, zijn India en China het zwaarst getroffen. Ook worden bepaalde beroepsgroepen, met name fabrieksarbeiders, meer getroffen dan andere groepen. Het percentage spreekt echter voor zich, 99% van de wereldbevolking ademt ongezonde lucht in en dat zijn wij bijna allemaal. Het beïnvloedt ons, ongeacht waar we wonen, wat we doen voor de kost, of we buiten of binnen ademen. De lucht die we inademen is in de meeste gevallen niet schoon.

In de afgelopen jaren is er een opmerkelijke toename van het bewijs dat aantoont hoe luchtvervuiling de gezondheid van mensen beïnvloedt. Om deze reden en na een systematische beoordeling van het collectieve bewijsmateriaal, heeft de WHO in haar laatste luchtkwaliteitsrapport haar richtlijnlimieten voor luchtvervuiling gehalveerd. Tegenwoordig wordt luchtvervuiling gerangschikt als een van de grootste milieubedreigingen voor de gezondheid van mensen, naast klimaatverandering - die ook wordt beïnvloed door de kwaliteit van de lucht.

Welke ziektes worden veroorzaakt door luchtvervuiling?

Ongezonde lucht bestaat uit een combinatie van gassen en deeltjes. Het wordt vaak uitgedrukt in de vorm van PM2.5 de term voor deeltjes die zo klein zijn dat ze een menselijke long kunnen passeren en gezondheidsproblemen of de dood kunnen veroorzaken. Door PM2.5 in te ademen gaan we niet meteen dood, maar het maakt ons ziek en we sterven vroegtijdig. Er is een duidelijk verband tussen luchtvervuiling en ziekten als beroerte, ischemische hartziekte, chronische obstructieve longziekte (COPD), longkanker, lagere luchtweginfecties, diabetes en neonatale sterfte. In 2019 heeft luchtvervuiling naar schatting bijgedragen aan ongeveer zeven miljoen vroegtijdige sterfgevallen, dat is bijna 12 procent van alle sterfgevallen wereldwijd in een jaar. (Health Effects Institute, State of Global Air 2020; National Geographic Q4, 2021.)

Dus, hoe kunnen we voorkomen dat deze gevaarlijke gassen en deeltjes in de lucht terechtkomen?

Luchtfiltratiesysteem heeft positieve effecten op zowel het klimaat als de menselijke gezondheid

Industrieën zijn een van de grootste veroorzakers van luchtvervuiling, naast huishoudelijke verbrandingsapparatuur, motorvoertuigen en bosbranden. Tegelijkertijd leiden de industrieën de weg naar een duurzame toekomst. De technologie om grootschalige industriële productie uit te voeren zonder negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid bestaat al. Het is gewoon een kwestie van prioritering en investeringskeuze.

Goede luchtfiltratiesystemen bij de bron van de uitstoot verminderen de klimaatverandering en verminderen de uitstoot van broeikasgassen, wat leidt tot een betere luchtkwaliteit - zowel voor het klimaat als voor de menselijke gezondheid. Een fabriek met een modern luchtfiltratiesysteem draagt niet alleen bij aan het redden van levens door de gebruiker veroorzaakte vervuiling af te zuigen en te filteren, maar genereert ook een hogere productie-efficiëntie, verlaagt het energieverbruik en creëert een veiligere werkomgeving voor de werknemers.

Door de wettelijke vereisten aan te scherpen, meer landen en industriegebieden ertoe aan te zetten verantwoordelijkheid te nemen voor de implementatie en goedkeuring van luchtkwaliteitsbeleid, en waar nodig luchtfiltratiesystemen te installeren, kunnen gevaarlijke deeltjes worden afgevangen en kunnen miljoenen mensen worden gered.

Als experts op het gebied van schone lucht die het breedste assortiment luchtfiltratiesystemen bieden, heeft Nederman de kennis om mensen, de planeet en uw productie te beschermen. Nederman maakt gebruik van ultramoderne luchtfiltratietechnieken, gespecialiseerd in industrieën zoals houtbewerking, lassen, metaalbewerking, composietbewerking, voedselverwerking, voertuigservice en noodstations, laboratoria en tandartsen.

De specialisten van de firma helpen bovendien de productie-efficiëntie te verhogen, de milieueffecten van industriële processen te verminderen en een veilige en schone werkomgeving te creëren voor bedrijven en hun medewerkers.

Bron: Nederman
Deel dit artikel:
Onze partners