Lunch & Learn met ASSA ABLOY: een gelegenheid voor vruchtbare interactie

Voor architecten zijn sommige formele en functionele keuzes complexer dan andere. Dit geldt zeker voor de integratie van toegangscontrolesystemen en voor de inachtneming van de veiligheidseisen voor goederen en personen. In beide gevallen is het een noodzakelijke stap, maar één die moeilijk en zelfs enigszins ontmoedigend kan lijken. 

Tegelijkertijd zijn architecten zich uiteraard bewust van het feit dat deze kwesties - met name in het geval van commerciële en meergezinsgebouwen - onvermijdelijk zijn. Zij spelen met name een doorslaggevende rol om ervoor te zorgen dat het gebouw tijdens de exploitatiefase goed functioneert en aan de voorschriften voldoet.

Een proactieve aanpak die voldoet aan de verwachtingen van architecten

Om ontwerpers hiermee vertrouwd te maken, heeft ASSA ABLOY besloten te anticiperen op hun verwachtingen door een proactieve aanpak te hanteren. Dit gebeurt in de vorm van Lunch & Learn bijeenkomsten, die zowel informatief als gezellig zijn tijdens de lunch.

Ze gaan bovendien veel verder dan de inhoud van de standaarddocumentatie en de algemene informatie die online beschikbaar is. Door zich op een interactieve manier tot een kleine kring te richten, vormen ze namelijk een ideale gelegenheid om gepersonaliseerde antwoorden te geven. De vergaderingen bieden ook een holistische benadering van het onderwerp: deze benadering werpt licht op de complementariteit van de systemen binnen het functionele concept en op hun technische integratie.

Het programma van Lunch & Learn sessies richt zich met name op de ASSA ABLOY Openings Studio™ software. Deze zeer geavanceerde BIM-plug-in bestrijkt het hele scala aan deursystemen en -beslag. Het stroomlijnt de integratie van deuren in het totale gebouwmodel aanzienlijk nadat de keuzes zijn gemaakt.

Productieve dialoog met hooggekwalificeerde contacten

De ASSA ABLOY specialisten in verjaring kennen het ASSA ABLOY-assortiment door en door en zijn ook vertrouwd met de verschillende problemen die architecten in de praktijk kunnen tegenkomen. Na een originele presentatie om tot de kern van de zaak door te dringen, zullen zij beschikbaar zijn om eventuele vragen van architecten te beantwoorden.

Dit aspect is essentieel, aangezien het erom gaat tijdens de lunch precieze en gerichte antwoorden te geven op concrete situaties. Het doel is tweeledig: architecten in staat stellen relevante beslissingen te nemen en hen tegelijkertijd kostbare tijd besparen.

Door de lunch bij het architectenbureau te laten plaatsvinden, wil ASSA ABLOY de deelname aan de bijeenkomst vergemakkelijken, zodat het bureau er zoveel mogelijk profijt van heeft. Het gekozen formaat minimaliseert ook de impact van de vergadering op de agenda van de architecten. Het maakt het daarenboven ook mogelijk om het aangename met het nuttige te combineren onder het genot van een door ASSA ABLOY aangeboden hapje. De bijeenkomst creëert zo een bevoorrecht moment, waarbij de kwaliteit van de dialoog en de uitwisselingen met het Specification team van ASSA ABLOY centraal staan.

Wilt u een ASSA ABLOY Lunch & Learn sessie organiseren in uw bedrijf, onder leiding van een lid van het ASSA ABLOY team? Vul het registratieformulier in en er wordt contact met u opgenomen om een datum af te spreken die u schikt.

Bron: ASSA ABLOY
Deel dit artikel:
Onze partners