Minghu Wetland Park van Turenscape

De landschapsarchitecten van Turenscape toverden een rivier in een betonnen bedding en een verslechterd voorstedelijk gebied om in een 'wetland park' (letterlijk nat land). Het park is onderdeel van een stedelijke ecologische infrastructuur en wil voorzien in meerdere ecosystemen, waaronder stormwaterbeheer, waterreiniging en herstel van inheemse habitats. Bovendien creëert het gekoesterde openbare ruimte en esthetisch genot.

Doelstellingen en uitdagingen

Liupanshui (China), bekend om zijn koele klimaat, is een industriële stad gebouwd in de jaren 60 in een dal omgeven door kalkstenen heuvels. De rivier, Shuichenghe, loopt er doorheen. Met een oppervlakte van 60 vierkante kilometer, is de stad dicht bevolkt, ze telt 0,6 miljoen inwoners. Als onderdeel van een grote campagne van milieuverbetering, gaf het stadsbestuur opdracht aan Turenscape om een concept te ontwikkelen om meerdere ernstige problemen aan te pakken:

1) Watervervuiling: Als één van de grote zware industriële steden gebouwd tijdens de koude oorlog word Liupanshui gedomineerd door kolen, staal en cementindustrie. De burgers hebben voor lange tijd geleden onder lucht- en waterverontreiniging.

2) Overstromingen: De stad ligt in een vallei en is onderhevig aan overstromingen tijdens het moesson seizoen, maar ook aan ernstige droogte tijdens het droge seizoen. Dit is te wijten aan de poreuze kalksteen.

3) Herstel van de rivier: de Shuichenghe werd in de jaren 70 in een betonnen kanaal geleid als een oplossing voor de overstromingen en de wateroverlast. Stroomopwaarts ving het kanaal het stormregenwater op maaar stroomafwaarts veroorzaakte het net nog meer overstromingen. De voormalige meanderende rivier werd een lelijke, betonnen, levenloze sloot en haar capaciteit voor het opvangen en voorkomen van overstromingen ging totaal verloren.

4) Creëren van openbare ruimte: De stad kent, ten gevolge van een bevolkingsexplosie, te weinig recreatieve en groene ruimtes. Het watersysteem, wat ooit een zegen was voor de stad, groeide uit tot een verlaten achtertuin, een vuilnisbelt en een gevaarlijke buurt. Voor zo'n dichtbevolkte gemeenschap is toegang tot gerestaureerde groene ruimtes hard nodig.


Het concept

Het Liupanshui Minghu Wetland Park project, 90 hectare groot, is de eerste fase van een uitgebreid ecologisch plan van Turenscape voor de stad.  

Bestaande beken, moerassen, en laaggelegen stukken land zijn allemaal geïntegreerd in een systeem voor stormwaterbeheer en ecologische zuivering. Dit alles is met elkaar verbonden door de rivier. Ze vormen een reeks van opvangvijvers en zuiverende 'wetlands' met verschillende capaciteiten. Deze aanpak minimaliseert niet alleen de wateroverlast, maar verhoogt ook de wateraanvoer naar de rivier en de mogelijkheid om water vast te houden na het regenseizoen.

De betonnen dijk van de gekanaliseerde rivier werd verwijderd. De natuurlijke oever en haar ecologisch systeem werden hersteld. Dit revitaliseert en maximaliseert het zelfreinigende vermogen van de rivier.

Tot slot werden er doorlopende openbare ruimten gecreëerd om voetgangers en fietsers toegang te verschaffen tot de waterkant. Deze paden verbinden stedelijke recreatie en ecologische ruimten met elkaar.

Het Minghu Wetland Park werd opgericht op een site van verslechterde stukken grond, verlaten visvijvers en stroken slecht beheerde maïsvelden. Het gebied werd gedomineerd door vuilnisbelten en vervuild water. Het park is een voorbeeld van hoe de wederopbouw van ecologische gezondheid leidt tot het herstel van biodiversiteit en de inheemse habitat, het vasthouden van water en de verbetering van de kwaliteit van het stormwaterbeheer, tot de toegang van het publiek tot open ruimten van hoge kwaliteit en tot slot hoe het een katalysator is voor stedelijke ontwikkeling.

Bron: Archdaily
Deel dit artikel:
Onze partners