Mixed use: een keuze voor de toekomst?

Mixed use, of het mengen van verschillende functies in een project, steekt steeds vaker de kop op. In theorie een beloftevol concept, maar in de praktijk loopt het niet altijd van een leien dakje. Vaak zorgen conflicterende belangen van beheerders, ontwerpers en gebruikers ervoor dat in de praktijk minder functies effectief “gemixt” worden. Moeten we in de toekomst voor mixed use kiezen?

“Dat hangt er natuurlijk vanaf welke functies er gemixt worden”, zegt Joost Raes van Carton 123 in de Belgian Building Awards Podcast van Palindroom. Carton 123 won in 2020 nog de Belgian Building Award in de categorie mixed use. “Maar in principe zou ik zeggen dat we in de toekomst wel voor mixed use moeten kiezen. Ik zou er dan alleen een kanttekening bij willen maken dat gemengd gebruik ook inspanningen vergt.” En die inspanningen komen niet alleen van ontwerpers, “maar ook van gebruikers. En we zien toch in de praktijk vaak dat dat de goede intenties vaak vastlopen op beheer of praktische afspraken.”

Vooral beheer speelt een grote rol volgens Raes. “Beheer van gemengd gebruik vergt veel energie en je moet er tijd en geld voor vrijmaken. Ik denk dat dat soms wel door gebruikers of bouwheren onderschat wordt.”

Grote toekomst

Joost Raes denkt dus dat er zeker een toekomst is voor mixed use-projecten, en Hanne Mangelschots van Architecture Workroom Brussels ziet het nog groter. “Je kan mixed use toepassen op gebouwniveau, maar ook op een veel groter schaalniveau”, zegt zij. Daarvoor verwijst Mangelschots naar de klassieke bestemmingsplannen. “Daar zijn vakjes rood of paars, of geel of blauw, maar in de praktijk werkt dat natuurlijk niet zo. Het is niet of open ruimte, of stad, of industrie enzovoort. Ook in de open ruimte zien we dat er gemengd gebruik nodig zal zijn.”

Bouwshift

Dat gemengd gebruik kan ook heel vaak problemen oplossen, die in de huidige klimatologische omstandigheden nuttig zijn. “Het probleem is dat vaak natuur en biodiversiteit en voedselproductie het onderspit delven ten opzichte van verstedelijking. Maar er zijn heel mooie gemengde projecten mogelijk, zoals landbouwbedrijven die mee water en natuurbeheer gaan opnemen, maar ook andersom.”

In de stad dus. “We gaan plaats moeten maken voor productieve activiteiten in de stad, of we gaan rustpunten zoals de standaard site nodig hebben in heel dense woongebieden. Ik denk dat de bouwshift een kwestie is van ervoor te zorgen dat die verschillende functies een gelijkwaardig spel kunnen meespelen”, besluit Mangelschots.

Dit artikel werd geschreven op basis van een podcast die Palindroom in samenwerking met Batibouw maakte. Meer weten? Beluister dan zeker de podcast via deze link:

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage