Model checking, het scheelt op de werf (en op de factuur)

De kwaliteit van een BIM-model is volgens Kubus enkel te garanderen als het gecontroleerd wordt. Deze zogenaamde modelvalidatie kan veel problemen, en dus ook onnodige kosten, op de werf voorkomen. Het zorgt in dit opzicht voor een belangrijke daling in de bouwkosten. Bij het checken van modellen maken we het onderscheid tussen twee toepassingen: het op fouten nakijken van het eigen IFC-model enerzijds en het combineren van verschillende 3D-modellen, om te kijken of er eventuele ongerijmdheden tussen de verschillende modellen bestaan, anderzijds.

Voor beide toepassingen geldt dat het model of de modellen gecontroleerd kunnen worden op basis van geometrische checks of modelvalidatie. Het eerste spreekt voor zich, het tweede gaat over afstemming; zowel onderling als op eisen aan bijvoorbeeld (BIM) protocol, wettelijke eisen, programmatische eisen, uitvoeringseisen etc. De modellen kunnen bij beide toepassingen handmatig nagekeken worden door visualisatie of geautomatiseerd op basis van regelsets.

De eerste stap in model checking is ervoor zorgen dat het eigen model correct is. Voldoet het aan alle regels met betrekking tot veiligheid, zijn de afstanden tot de branddeur kort genoeg, zijn de deuren breed genoeg, …? Naast deze veiligheidsaspecten zijn er ook andere zaken die u makkelijk kunt checken: kloppen de ruimtenummers, zijn er geen dubbele elementen aanwezig, zijn dragende constructies voldoende ondersteund, …? Een correct eigen model zorgt voor een kwaliteitsverbetering in uitvoering en gebouw naast een vlotte uitvoering op de werf. Dit leidt vanzelf tot lagere bouwkosten.

 

Meerdere modellen combineren

Als bij een project meerdere partners betrokken zijn die allemaal hun eigen ontwerp maken, wordt de kans groter dat er fouten opduiken of dat de modellen niet helemaal correct op elkaar zijn afgestemd. Solibri Model Checker maakt het mogelijk om meerdere 3D-modellen te combineren. Op die manier komen mogelijke fouten snel aan het licht. Denk maar aan bijvoorbeeld balken door ventilatiekanalen, welfsels die te groot zijn voor het model, kolommen in het midden van de ruimte, enzovoort. Als die al in de ontwerpfase worden opgespoord en opgelost, wordt er veel tijd en geld bespaard.

Maar ook tijdens de uitvoering kan met clashcontrole en een goede dosis verstand nog heel wat meer gerealiseerd worden. Waar moet bijvoorbeeld versteviging komen in de gipskartonwanden? Dat kunt u nagaan door te controleren waar er clashes zijn tussen bijvoorbeeld sanitaire elementen en de gipskartonwanden.

 

Visuele of geautomatiseerde controle

Een visuele controle voer je uit door je 3D-model te doorlopen en op de juiste plekken doorsneden te maken. Maar het is ook mogelijk om een automatische check uit te voeren. Hiervoor worden regelsets gebruikt die ontstaan zijn uit de jarenlange expertise van Solibri in het checken van modellen in de praktijk.

Solibri Model Checker kijkt het model na volgens enkele standaardregels. De regelsets kunnen aangepast worden aan de verschillende fases van het bouwverloop. In het begin kan bijvoorbeeld best de indeling van de ruimtes gecheckt worden, terwijl later meer complexe eisen aan bod komen. Bovendien kunnen regelsets ook aangepast worden op lokale eisen en regelgeving, zodat geclassificeerd kan worden op basis van Belgische BB/SfB. Door de inzet van conditionele regels, die alleen onder bepaalde voorwaarden actief worden, behoren overbodige checks tot het verleden.

Gebruikers noemen Solibri Model Checker een dankbare tool. Het voordeel van een driedimensionaal beeld is dat je niet alleen de clashes kunt opsporen, maar dat ook alle betrokkenen meteen begrijpen waarom iets wel of niet mogelijk is. De check van de dimensionering van de structuur maakt de architect bijvroorbeeld meteen duidelijk hoe de staalstructuur wordt opgebouwd en vorm krijgt. Hetzelfde geldt voor de technieken, die vooral voor de bouwheer heel inizchtelijk kunnen worden gemaakt.

 

Default issuebeschrijvingen en koppelingen

Het is mogelijk om via Solibri Model Checker automatisch informatie toe te voegen aan gegenereerde issues met behulp van default issuebeschrijvingen. Dat is met name zeer handig wanneer er een groot aantal regels is.

Hyperlinks bij regels kunnen dan weer een koppeling maken met bijvoorbeeld BIM-standaarden, bouwregelgeving of eigen documentatie. Dit zorgt voor een snelle toegang tot gedeelde informatie.

 

 Gevonden clashes communiceren

Alle gevonden clashes dienen ook gecommuniceerd te worden naar de verschillende partners in het bouwteam zodat ze opgelost worden. Dit kan eenvoudig via BIMcollab; een platform voor issuemanagement in de cloud.  Elk gevonden probleem kan voorzien worden van commentaar en toegwezen worden aan een specifiek teamlid. Deze ontvangt automatisch een notificatie en kan binnen zijn eigen BIM software direct naar de conflicterende objecten springen. Als de oplossing gereed is, kan vervolgens met één klik het issue als ‘opgelost’ aan de (BIM) manager gerapporteerd worden.

 

Vergeet geen enkele check

Met geïntegreerde to-do lijsten vergeet je geen enkele regel te checken. Dankzij deze herinneringen voor alle te checken regels, ook al zijn die niet direct gerelateerd aan een BIM-bestand, ben je aan het einde van de rit nog zekerder van een kwalitatief en foutloos ontwerp.

Lees meer over Solibri Model Checker.

 

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage