Nieuw concept bij renovatie neonatologie in AZ Sint-Jan

Op 17 november 2012 opende het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV zijn vernieuwde afdeling neonatologie, een project van architectenbureau VK. VK is erin geslaagd een vernieuwend en hybride model voor de dienst neonatologie af te leveren. Dit was mogelijk door een intense samenwerking met de mensen die dagdagelijks actief zijn binnen de afdeling. Individuele ouder-kind ruimtes, een open omgeving met aangepast licht en geluid en moderne apparatuur ondersteunen de ontwikkelingsgerichte zorg voor premature en zieke pasgeborenen.
Op 17 november 2012 opende het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV zijn vernieuwde afdeling neonatologie, een project van architectenbureau VK. VK is erin geslaagd een vernieuwend en hybride model voor de dienst neonatologie af te leveren. Dit was mogelijk door een intense samenwerking met de mensen die dagdagelijks actief zijn binnen de afdeling. Individuele ouder-kind ruimtes, een open omgeving met aangepast licht en geluid en moderne apparatuur ondersteunen de ontwikkelingsgerichte zorg voor premature en zieke pasgeborenen.De vernieuwde afdeling neonatologie


De opening van de vernieuwde afdeling is een belangrijke schakel in de realisatie van een moderne zorgomgeving voor moeder en kind. Nadat VK eerder al de materniteit en het verloskwartier renoveerde, was nu de neonatologie aan de beurt. De afdeling is gegroeid naar een oppervlakte van 1.700 m² om plaats te kunnen bieden aan het stijgend aantal prematuren. Daarbij worden diverse functies duidelijk onderscheiden: personeelsruimtes, ruimtes voor de ouders, accommodatie voor de ondersteunende functies, een lokale NIC ster en de eigenlijke NIC zaal.Een open omgeving waar overzicht en controle primeren


Een open systeem laat het personeel toe de nodige zorgen te bieden. Overzicht en controle zijn primordiaal op deze kritieke dienst. Openheid betekent ook toegankelijkheid voor ouders. Zij zijn essentieel in de ontwikkeling van het kind. Halfhoge wanden voorzien in de nodige privacy. Ook gaat bijzondere aandacht uit naar ruimtes voor familie en follow-up. VK wil met dit concept bijdragen tot het vernieuwend denken binnen de neonatologie.

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage