Nieuw ontwerp op tafel voor het befaamde Kortrijkse speeldomein De Warande

Al enkele jaren zet de stad Kortrijk zich in om het verwaarloosde speeldomein De Warande op te waarderen. BURO II & ARCHI+I vervulde de wensen van het gemeentebestuur door hun ontwerp af te stemmen op een breed publiek, waardoor het opnieuw kan uitgroeien tot de recreatieve trekpleister van weleer. Over de realisatie van de plannen wordt nog onderhandeld.

Al enkele jaren zet de stad Kortrijk zich in om het verwaarloosde speeldomein De Warande op te waarderen. BURO II & ARCHI+I vervulde de wensen van het gemeentebestuur door hun ontwerp af te stemmen op een breed publiek, waardoor het opnieuw kan uitgroeien tot de recreatieve trekpleister van weleer. Over de realisatie van de plannen wordt nog onderhandeld.


Intenties van de stad Kortrijk

Kortrijk is al enkele jaren bezig met het dossier rond de ruimtelijke reorganisatie van het speelgebied. De stad kocht eind 2005 enkele aanpalende gronde van het huidige Warandeterrein aan, waardoor het domein verdubbelde in oppervlakte. Helaas lag en ligt het er redelijk verwaarloosd bij. Het gemeentebestuur besloot een masterplan op te stellen om De Warande in ere te herstellen.

 


De Warande is het grootste recreatieve domein van Kortrijk. Momenteel ligt het er echter vrij desolaat bij.

 

Onderzoeksrapport

In een eerste fase trachtten men door middel van een onderzoeksrapport over de mogelijkheden van het terrein inzicht te krijgen in hoe men het - rekening houdende met de prioriteiten van de doelgroep - best kon reorganiseren. Het rapport werd positief onthaald en schoof vier primaire functies naar voren.
Ten eerste moet De Warande een plaats van ontspanning zijn voor kinderen, jongeren en gezinnen. Toegankelijkheid voor iedereen is dus een groot aandachtspunt. Ook de omliggende buurt speelt daarbij een grote rol en moest dus betrokken worden bij het ontwerp.
Voorts moet het terrein een heel breed speelpubliek aantrekken, van circusartiesten over skaters tot avonturiers.
Ten derde is er ook nood aan een low buget-verblijfsaccomodatie voor groepen. De bestaande accommodatie moet afgestemd worden op de hedendaagse verwachtingen en zo aantrekkelijk worden voor zowel scholen als professionele vormingsorganisaties.
Tot slot moet het domein een aanwinst vormen voor de buurt en de lokale verenigingen.

 

    
    

Het terrein moet toegankelijk zijn voor iedereen, maar toch toegepast op de verschillende jongeren.

 

Het uiteindelijke ontwerp

De concrete creatieve en ruimtelijke invulling wordt overgelaten aan het architectenbureau BURO II & ARCHI+I. Zij willen het masterplan realiseren aan de hand van enkele ruimtelijke ingrepen.
Zo zouden ze het domein opdelen in verschillende zones, die elk toegepast zijn op bepaalde doelgroepen en functies (speelpleinwerking, open speeldomein voor vrije recreatie, speelbos en verblijfscentrum). De overgang tussen de verschillende zones verloopt echter natuurlijk en ongedwongen (bijvoorbeeld door middel van overgangszones met paadjes). Het domein zou worden samengehouden door paviljoenen, die samen met een boomhut en een uitkijktorentje over de Heulebeekvallei het uithangbord van de site moeten vormen.
Daarnaast wensen ze de bebouwde oppervlakte zo klein mogelijk te houden door onder andere de bestaande infrastructuur maximaal te benutten. De eens zo desolate barakken moeten worden opgefrist om weer een functionele meerwaarde op het terrein te bieden. Ook wordt het aantal speeltuigen beperkt tot een absoluut minimum.
Voor de invulling van de speelzones zal BURO II & ARCHI+I zoveel mogelijk gebruik maken van natuurlijke materialen en procedés (groenaanleg, beplanting, water en een duurzaam treinconcept).


 

    
  
Het speelbos en het skatepark van domein De Warande.Positieve eindbalans

Dit alles moet ervoor zorgen dat De Warande opnieuw kan uitgroeien tot het unieke recreatiedomein van weleer. Het is toegankelijk voor een erg breed publiek en biedt aan allerlei soorten jongeren een accommodatie die afgestemd is op hun specifieke behoeften. Het groene en natuurlijke karakter van het domein stimuleert de beleving, en zal zo een oase van rust vormen in de schaduw van de drukke stad. Het nieuwe ontwerp zou dus ook voor de regio een meerwaarde betekenen.
Eind april werd het voorstel van BURO II & ARCHI+I goedgekeurd, maar over de concrete realisatie van het masterplan wordt momenteel nog onderhandeld.

Deel dit artikel:
Onze partners