Nieuw woongebied 'De Bos' ontworpen door Mertens Architecten

Op wandelafstand van het centrum van Heist-op-den-Berg komt een nieuw woongebied dat ontworpen is door Mertens Architecten. Domein ‘De Bos’ bevindt zich in een omgeving met een stedelijk karakter op schaal van eengezinswoningen afgewisseld met meergezinswoningen. In de nabijheid van het projectgebied is een breed scala aan dienstenfuncties te vinden zoals scholen, sportcentrum, winkels…

Voor het nieuwe woongebied zochten de architecten naar een evenwicht tussen het RUP en een ambitieus architectuurproject. Daarnaast was het belangrijk te zoeken naar een optimale inbedding in de dorpskern. Het voorgestelde programma gaat uit van de aanwezige variëteit aan woonvormen waarbij de architecten private woningen, meergezinswoningen en een buurtsupermarkt ontwierpen.

 

Stedelijk totaalconcept

Het dorpse karakter van de gemeente komt naar voren in de kleinschaligheid van de bouwvolumes die ook de basisvoorwaarde vormt voor het projectvoorstel. In het binnengebied worden de drie meergezinswoningen centraal gepositioneerd met een aaneenschakeling van gekoppelde woningen. Publieke en private groene ruimte rijgen het geheel aan elkaar tot een stedelijk totaalconcept.

Voor de architecten is een geleidelijke stedelijke overgang tussen de bestaande en nieuwe bebouwing belangrijk om zo een grenzeloze inpassing in de omgeving te bekomen. Ieder bouwvolume krijgt zijn eigenheid om een onderscheid te maken in het project, zonder af te doen aan de stedelijke harmonie die ze vooropstellen. Er wordt een gevarieerd aanbod aan woonentiteiten gecreëerd om een zo groot mogelijk doelpubliek te bereiken alsook te voldoen aan de woningvraag binnen de gemeente.

De meergezinswoningen worden voorzien van drie tot vier bouwlagen en de private woningen van twee bouwlagen met een hellend dak. De middelste meergezinswoning krijgt twee bouwvolumes en neemt een centrale positie in binnen de verkaveling. De karakteristieke dakvorm wordt als referentiepunt van het woongebied opgevat. Tussen de twee bouwvolumes ligt een groen tussengebied met private tuinen dat zich verderzet in het publieke domein als groen golvend landschap.

De achterste meergezinswoning bestaat ook uit twee kleinschaligere bouwvolumes met groene tuinen aan de achterzijde. De woningen met private tuinen zijn gekoppelde woningen van twee tot drie woonunits. Het schakelen van meerdere woningen zorgt voor verscheidenheid. De woningen verspreiden zich doorheen het woongebied een mengen zich tussen het publieke domein en de meergezinswoningen.

 

Sociale interactie

Om meer sociale interactie te brengen tussen de publieke en private functies binnen het stedelijk weefsel kozen de architecten voor een samenvloeiing van twee programma’s. De buurtsupermarkt wordt in het eerste bouwvolume geïntegreerd dat gelegen is aan de ontsluiting van de verkaveling. Ze ontwierpen een gebouwtypologie met een commerciële gelijkvloers op niveau van de buurt met daarbovenop twee volumes die als woonentiteiten worden ingedeeld.

 

Duurzaamheid en een groene omgeving

De architecten plaatsten in hun materiaalkeuze duurzaamheid voorop. Ze kozen voor een beperkt aantal materialen zoals bakstenen, zichtbeton, hout en aluminium. Om onderling een verschaling van de bouwelementen en volumes te bekomen worden alle bouwvolumes bestudeerd naar de verhoudingen en detaillering van plinten, kroonlijst en schrijnwerk. De identiteit van elk woonvolume wordt versterkt door de toepassing van de verschillende materiaalcombinaties en metselwerkverbanden.

Door het gradueel overgaan van publiek naar privaat en het samenspel van groene ruimten nestelen de woonplaatsen zich als het ware in een groene omgeving. Voor voetgangers en fietsers zal ook een verbindingsas aangelegd worden die een directere verbinding maakt met het centrum van Heist-op-den-Berg.

Bron: Mertens Architecten
Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners