Mertens-architecten

logo Mertens-architecten

Mertens-architecten

Geelvinckstraat 11

2940 Stabroek

België

mertens-architecten is een inter-professioneel vennootschap en actief binnen verschillende disciplines: architectuur, interieur en stedenbouw.

Het kantoor kiest bewust om zich niet te specialiseren, we menen dat het diversifiëren van het actiedomein meebrengt dat de architect - ontwerper alert blijft voor alle tendensen en innovaties die betrekking hebben op zijn beroep. Hierdoor blijft elke opdracht onafhankelijk van de grootte of type een uitdaging en wordt elke opdracht een uniek en persoonlijk gegeven waarbij het bouwprogramma en de context waarbinnen gewerkt wordt centraal staat. Er wordt bij de uitwerking van deze projecten gestreefd naar hedendaagse en moderne architectuur waarbij functionaliteit en bouwkundige kwaliteit primair zijn.

De kwaliteit van ruimte, licht en beleving vormen het uitgangspunt van het ontwerp, hierbij speelt de mens een centrale rol.  Architectuur gaat over mensen, licht en lucht.  In een ontwerp staat alles in verbinding met elkaar: mensen, ideeën, ruimte, objecten,… De kwaliteiten van deze verbindingen in het ontwerp bepalen daardoor de kwaliteit van architectuur.  Hedendaagse architectuur moet veranderbaar en dynamisch zijn, ze moet in staat zijn om aan de wisselende behoeften van de tegenwoordige tijd te voldoen en ze moet hierop inspelen. Ontwerpen is hierdoor een zoektocht waarvan enkel het vertrekpunt gekend is.

De projectorganisatie binnen het bureau  wordt aangepast in functie van elk project en is een samenwerkingsverband tussen jonge ontwerpers-architecten en ervaren projectarchitecten. De samenwerkingvorm van jonge gedrevenheid met in de loop der jaren opgebouwde ervaring zorgt voor een enthousiaste aanpak met een duidelijke kwaliteitstoets. De kwaliteitstoets wordt per fase uitgevoerd en gerapporteerd aan de bouwheer. Per fase wordt een raming gemaakt om na te gaan of het ontwerp binnen het geraamde budget blijft.

Voor gespecialiseerde studies en diensten als stabiliteit, technieken, veiligheidscoördinatie, energieprestatie, akoestiek e.d. wordt beroep gedaan op externe studiebureaus. De samenwerkingsvorm kan variëren in functie van de aard, de omvang of de complexiteit van de opdracht. Op deze manier wordt een team samengesteld waar de creativiteit, specialisatie en kennis van de verschillende teamleden garant staan voor de kwaliteit en het welslagen van het project. Als architectenbureau staan wij in voor de interactie tussen de verschillende partijen en volledige coördinatie van deze studies en werken wij als één team, waarbij wij als architectenbureau de rechtstreekse gesprekspartner vormen naar de bouwheer.

[Lees meer] [Lees minder]